قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

رییس جمهور قانون هستفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری به همراهخانومشستگان را برای اجرا به سازمان اداری و هستخدامی کشور ابلاغ انجام.

به نقل قائم منطقه نیوز، در ابلاغیه رییس جمهور به سازمان اداری و هستخدامی کشور آمده هست: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون هستفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری به همراهخانومشستگان که در جلسه علنی دوم مهر ماه ۱۳۹۶مجلس شورای ایلامی تصویب و در تاریخ نوزدهم مهر ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبه همراهن رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

در موضوع هستفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری به همراهخانومشستگان آمده هست که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری به همراهخانومشستگان مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ منظور از مستثنا انجام گرفتن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آن‌ها به کارگیری افرادی هست که در زمان به همراهخانومشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتصاب یا انتخاب می‌شوند.

پاسخ: بلی، به همراهخانومشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آن‌ها به کارگیری می‌شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان به همراهخانومشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.

منبع: ایلنا

منبع

مطلب ابلاغیه روحانی برای یک موضوع پر حاشیه در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.