قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

 به نقل قائم منطقه نیوز، منطقهدار کلانمنطقه ارومیه گفت: ارومیه به عنوان منطقه بین‌الملل و پایتخت گردشگری ایران در سال ۲۰۲۰ انتخاب انجام گرفت.

محمد حضرت پور در این خصوص به همراه بیان اینکه این انتخاب براساس مصوبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور شد افزود: تکمیل زیر ساخت ها در بخش های گردشگری، حمل و نقل و کشاورزی در ۲ سال به همراهقی مانده حیاتیترین اهداف ما خواهد بود.

ارومیه به عنوان منطقه سال ۲۰۲۰ انتخاب انجام گرفت

وی از اختصاص ۱۰ درصد از اعتبه همراهر ۶۰۰ میلیارد تومانی دربخش عمران منطقهداری ارومیه برای تکمیل زیر ساخت ها رویدادداد و گفت: به همراه کمک ارگانها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی به هستقبه همراهل این رویداد حیاتی می رویم.

منطقهدار ارومیه تکمیل زیر ساخت های گردشگری از جمله احداث راه های دسترسی، احداث مجتمعهای اقامتی و تفریحی در کنار جاذبه های حیاتی گردشگری، احداث بزرگترین منطقه به همراهزی غرب کشور در چی چست و تکمیل و به روز انجامن اماکن اقامتی در داخل منطقه را از حیاتیترین پلن ها در حوزه گردشگری عنوان و افزود: افزایش مدت اقامت گردشگران در هستان و به همراهلا بردن درآمدهای گردشگری از حیاتیترین اهداف در این بخش هست.

حضرت پور به همراه بیان اینکه حمل و نقل یکی از حیاتیترین عوامل جذب گردشگر هست خاطرنشان انجام: بهره برداری از خط راه آهن مراغه به ارومیه در اردبیهشت امسال، توسعه فرودگاه بین المللی ارومیه، آغاز عملیات اجرایی احداث قطار منطقهی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون منطقهی و برون منطقهی از پلن های عملیاتی این حوزه هست.

منطقهدار کلانمنطقه ارومیه از کشاورزی به عنوان حیاتیترین ظرفیت اقتصادی هستان نام بردو گفت: ساخت پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در دست اجرهست.

وی به همراه بیان اینکه انتخاب ارومیه به عنوان پایتخت گردشگری یک ظرفیت حیاتی برای اقتصاد آذربه همراهیجان غربی هست تصریح انجام: دنبال فقط ارومیه نیست و در این طرح کل هستان مقصد گردشگری خواهد بود و پلن ها در سطح هستانی اجرا خواهند انجام گرفت.

حضرت پور تنوع قومیت، نژاد، زبه همراهن و مذهب را از حیاتیترین دلایل انتخاب ارومیه به عنوان مقصد گردشگری ۲۰۲۰ دانست و اضافه انجام: سال ۲۰۲۰ سال نشان دادن اتحاد وهمدلی آقام آدربه همراهیجان غربی خواهد بود.

منبع

مطلب ارومیه به عنوان منطقه سال ۲۰۲۰ انتخاب انجام گرفت در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.