قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

 در یک خانواده هندی که درآمد هر فرد بزرگسال در ماه ۲۹ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک بطری پلاستیکی است.

در یک خانواده اهل بروندی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۹ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ذرت خشک است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده زیمباوه ای که درآمد هر فرد بزرگسال در ماه ۳۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک توپی است که دست ساز.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اهل هائیتی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۳۹ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک توپ تنیس است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اهل زیمباوه که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۱ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک ماشین اسباب بازی قدیمی است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در
یک خانواده اهل بورکینافاسو که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۵ دلار است،
اسباب بازی مورد علاقه یک کودک یک عروسک شکسته پلاستیکی است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اهل بورکینافاسو که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۵۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک تایر است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده هندی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۶۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک چوب کریکت دست ساز است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده هندی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۸۰ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک عروسک پلاستیکی است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اهل فیلیپین که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۹۸ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک شخصیت های انیمه است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده فلسطینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۱۲ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک بطری پلاستیکی است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده کلمبیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۲۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک توپ فوتبال است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده نیجریه ای که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۲۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک تیر های چوبی است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده کلمبیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۴۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک توپی پلاستیکی است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده کلمبیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۶۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک بچه گربه است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده فیلیپینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۷۰ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک عروسک پلاستیکی است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده تونسی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱۷۶ دلار است، عروسک مورد علاقه کودک یک خرس تدی است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده تونسی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۱۸ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک اسکوتر است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده هندی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۴۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک کامیون است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۴۹ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک گربه است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اهل رواندا که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۵۱ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک تکه چوب است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اهل بولیوی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۵۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک توپ فوتبال است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اهل بولیوی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲۲۶۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک کامیون کوچک است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اهل کامبوج که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۶۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک سگی کوچک است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اوکراینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۷۶ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک گوشی همراه است.

 

در یک خانواده اهل لتونی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴۸۰ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک عروسک است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۵۸۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ( سن مادر بزرگ منه! ) تبلت است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اکراینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۶۹۴ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک لگو است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده مکزیکی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۱٫۰۹۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک گیتار برقی است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده سوئدی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲٫۲۲۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک های پلاستیکی است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده چینی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۲٫۲۳۵ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک یک مدل تانک اسباب بازی است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده کنیایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۳٫۲۶۸ دلار در ماه است، اسباب بازی مورد علاقه کودک تبلت است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اهل نپال که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۳٫۸۲۹ دلار است، عروسک مورد علاقه کودک یک خرس تدی است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده آمریکایی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴٫۶۵۰ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ست بیسبال است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده سوئدی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۴٫۸۸۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک ست لگو است.

 

اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در نقاط مختلف دنیا 

در یک خانواده اردنی که درآمد یک فرد بزرگسال در ماه ۷٫۴۳۳ دلار است، اسباب بازی مورد علاقه کودک عروسک اسب است.

 

منبع: وبسایت بدونیم

منبع

مطلب اسباب بازی های مورد علاقه کودکان در دنیا در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.