قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

قائم‌مقام دفتر جنبش «أمل» لبنان در ایران به همراه تأکید بر اهمیت هستراتژیک محور مقاومت در ناحیه تأکید انجام: اسرائیل تا زمانی که مقاومت وجود دارد، نمی‌تواند هیچ غلطی بکند.

یه گزارش قائم منطقه نیوز، مدتی هست که رژیم صهیونیستی تهدیدات خود علیه محور مقاومت به ویژه در نوار غزه و جنوب لبنان را تانجام گرفتید انجامه هست.

از سوی دیگر، روند تغییرات کنونی نشان می دهد که نیروهای مقاومت در زیادی از نقاط ناحیه به ویژه در سوریه و عراق نسبت به تکفیریها و حامیان ناحیه ای و بین المللی آنها دست برتر را دارند. در همین ارتبه همراهط گفتگویی به همراه «صلاح فحص» انجام انجام گرفته هست که مشروح آن از نظر می گذرد؛ 

*اخیرا صهیونیست ها تهدیدات خود علیه محور مقاومت در فلسطین و لبنان را تانجام گرفتید انجامه اند. به نظر شما ریشه اصلی تانجام گرفتید این تهدیدات چیست؟ صهیونیستها مدعی هستند که مقاومت به همراهید در ناحیه ریشه کن شود.

همانگونه که می دانید دشمن اسرائیلی همواره به دنبه همراهل بسط هیمنه خود در تمام ناحیه بوده هست. متأسفانه وضعیت به جایی رسیده هست که اسرائیل گمان می کند هر کاری که بخواهد، می تواند انجام دهد، چراکه هیچیک از سازمان ها و نهادهای بین المللی به اقدامات آن واکنش نشان نمی دهند. مشخص هست که اسرائیل به همراه مقاومت مشکل دارد و به دنبه همراهل ریشه کنی آن هست. فلسفه وجودی مقاومت در واقع، به وجود اسرائیل به همراهز میگردد. اگر اسرائیل نبود، قطعا نیازی هم به وجود محور مقاومت نبود. این اسرائیلی ها هستند که همیشه کنش از خود نشان داده اند و مقاومت همواره از خود واکنش نشان داده هست.

اگر امروز محور مقاومت وجود نداشت، اسرائیل دامنه اشغالگری خود را از فلسطین به دیگر نقاط ناحیه نیز بسط و گسترش می داد متأسفانه زیادی از کشورهای عربی در اقدامات اسرائیل علیه مقاومت، به همراه آن همکاری انجامه اند و یا حداقل هیچ اقدامی را در رهستای مقابله به همراه تل آویو صورت نداده اند. اگر امروز محور مقاومت وجود نداشت، اسرائیل دامنه اشغالگری خود را از فلسطین به دیگر نقاط ناحیه نیز بسط و گسترش می داد. بنابراین طبیعی هست که اسرائیلی ها از مقاومت عصبه همراهنی به همراهشند و در رهستای نابودی آن برآیند. کشورهای عربی می توانستند اقدامات زیادی را در مواجهه به همراه اسرائیل انجام دهند، اما این کار را نانجامند و اکنون تنها جبهه مقاومت در برابر تل آویو صف آرایی انجامه هست. 

اسرائیل پیشتر گمان نمی انجام که مقاومت قادر به برهم زدن حساب‌ها و هستراتژی های آن به همراهانجام گرفت. اکنون که مقاومت، قدرت خود را به منصه ظهور رسانده هست، تل آویو کمر به نابودی آن بسته هست. تلاش های اسرائیل برای ضربه زدن به مقاومت از سال ۲۰۰۶ وارد فاز جدیدی انجام گرفت. از آن زمان تاکنون، اسرائیلی ها هرکاری که در ناحیه خوهسته اند، انجامند. به همراه تمام این‌ها و به همراه تمام جنایت هایی که در طول این سالها انجامه اند، اما به همراهید گفت که به هیچ نتیجه ای نرسیده اند. تا زمانی که مقاومت وجود دارد، اسرائیل هیچ غلطی نمی تواند، بکند.

*اخیرا سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان بر لزوم تشکیل الحانجام گرفت الاسلامی برای مقابله به همراه اطماع دشمنان، نقل کرد گفته هست. شما این مسأله را چگونه ارزیابی می کنید؟

درحال حاضر شما می بینید که محور مقاومت در کشوری مانند سوریه موفق و پیروز بوده هست. سوریه در واقع، در مقابل تمام جهان صف آرایی انجامه و تاکنون پیروز بوده هست. این الگوی مقاومت اگر به دیگر کشورها نیز تسری پیدا کند، در نتیجه آنچه که سید حسن نصرالله از آن به عنوان «الحانجام گرفت الاسلامی» یاد انجامه هست، تشکیل خواهد انجام گرفت.

*جمهوری اسلامی ایران همواره حامی محور مقاومت در ناحیه بوده هست و در این زمینه کمک های زیادی را به کشورهایی که در این چارچوب فعالیت انجامند، ارائه انجامه هست. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

درحال حاضر جمهوری اسلامی ایران بزرگترین مانع در برابر اسرائیل برای تحقق این خوهسته هستامام خامنه ای (مد ظله العالی) مدتههست که اعلام انجامه اند، جمهوری اسلامی ایران از مقاومت حمایت و پشتیبه همراهنی می کند. ما به نیکوی به حمایت های پایتخت از محور مقاومت در ناحیه واقف هستیم و می دانیم که ایران در این راه چه کارهایی انجامه هست. امیدواریم که این راه ادامه پیدا کند. در اینجا من به همراهید به نکته ای اشاره کنم. اسرائیل همواره از حمایت های ایران از مقاومت، عصبه همراهنی بوده هست. مشکل اصلی امروز ناحیه این هست که اسرائیل به دنبه همراهل ایجاد یک کشور برای خود هست.

بنابراین، برای تحقق این خوهسته به همراهید تمامی موانع در مقابل خود را از میان بردارد. درحال حاضر جمهوری اسلامی ایران بزرگترین مانع در برابر اسرائیل برای تحقق این خوهسته هست. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب سال ۵۷ مسأله فلسطین را به عنوان حیاتیترین مسأله جهان اسلام معرفی انجام.

*سِیر تغییرات اخیر در سوریه و عراق و موفقیت های محور مقاومت در این دو کشور را به ویژه پس از آزادسازی منطقه موصل در هستان نینوا چگونه می بینید؟

اسرائیل تاکنون تلاش زیادی برای ضربه زدن به مقاومت انجامه هست. امروز آنچه که در سوریه و عراق می گذرد، در واقع یک پروژه آمریکایی ـ اسرائیلی برای قطع انجامن خطوط اتصال میان ایران و مقاومت در لبنان هست. زمانی که اسرائیلی ها دریافتند نمی توانند خطوط ارتبه همراهطی میان ایران و محور مقاومت در جنوب لبنان را قطع کنند، به این نتیجه رسیدند که خطوطی که این دو را بهم پیوند می خانومد، به همراهید از بین بروند. به همین دلیل به سراغ سوریه و عراق رفتند. به همراه این حال، به همراهید خدا را شاکر بود که نه در سوریه و نه در عراق، اسرائیلی ها به پیروزی نرسیدند.

از یک بُعد دیگر اگر  به تغییرات ناحیه نگاه کنیم، خواهیم یافت که ریشه تمام معضلات، به مشکل اسرائیل به همراه ایران به همراهز می گردد. اگر امروز به سراغ سوریه رفته اند، چون می خواهند که ایران را نابود کنند. اگر ایران از مسأله فلسطین عبور کند، بدون شک اسرائیل و هم پیمانان آن هیچ مشکلی به همراه ایران نخواهند داشت. ما شاهدیم هجمه هایی که به دلیل حضور ایران در سوریه علیه پایتخت وجود دارد، علیه روس ها وجود ندارد.

بنابراین این سوال پیش می آید که چگونه اسرائیلی ها و اعراب جرأت نانجام میدهند علیه روسیه نقل کردی به زبه همراهن بیاورد و تنها می گویند که ایران در سوریه دخالت می کند و در امور کشورهای دیگر مداخله دارد؟ این نشان می دهد که آنها به همراه سوریه و روسیه و … کاری ندارند و تنها دنبالشان نابودی ایران هست. بدون شک این مقاومت هست که در آینده تغییرات ناحیه پیروز خواهد انجام گرفت.

منبع: مهر

منبع

مطلب اسرائیل نمی‌تواند هیچ غلطی بکند/ پیروزی مقاومت در سوریه و عراق در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.