قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

به همراهنک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب اعلام انجام که پیرو انتشار اطلاعیه قبلی درتاریخ ۹۶٫۹٫۵ مبنی برفاقد مجوز بودن فعالیت موسسه قرض الحسنه خاتم الانبیاء به اطلاع می رساند: منظور از موسسه یاد انجام گرفته در اطلاعیه قبلی «موسسه قرض الحسنه خاتم الانبیاء قائممنطقه» هست.

به همراهنک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب اعلام انجام که پیرو انتشار اطلاعیه قبلی درتاریخ ۹۶٫۹٫۵ مبنی برفاقد مجوز بودن فعالیت موسسه قرض الحسنه خاتم الانبیاء به اطلاع می رساند: منظور از موسسه یاد انجام گرفته در اطلاعیه قبلی «موسسه قرض الحسنه خاتم الانبیاء قائممنطقه» هست.

براساس گزارش قائم منطقه نیوز، این موسسه به صورت غیرمجاز در سطح کشور فعال بوده که به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد، موضوع جلوگیری از ادامه فعالیت آن به نیروی انتظامی منتصویر ونسبت به طرح شکایت از آن نزد مرجع قضایی، اقدام انجام گرفته هست.

همچنین به همراهنک مرکزی خاطرنشان انجام: صندوق های قرض الحسنه صرفاً مجاز به تجهیز و تخصیص منابع به صورت قرض الحسنه بوده و این صندوق ها مجاز به صدور اوراق گواهی سپرده نیستند.

منبع

مطلب اطلاعیه به همراهنک مرکزی دربه همراهره یک مؤسسه قرض الحسنه در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.