قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

به‌ طور تقریبی نیمی از جامعه ایران به همراه وجود داشتن توانایی کار نمی‌کنند؛ این موضوع را مرکز آمار ایران اعلام انجامه هست.

به‌ طور تقریبی نیمی از جامعه ایران به همراه وجود داشتن توانایی کار نمی‌کنند؛ این موضوع را مرکز آمار ایران اعلام انجامه هست.

 

روخانومامه منطقهوند نوشت: بر اساس نتایج سرشماری از نیروی کار در‌ سال ٩٥، از ٣٩‌میلیون و ٥٩٣‌ هزار و ٦٢٢ نفری که در جامعه غیر فعال بودند، افزایش از ٢٠‌میلیون نفر به علت مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی تمایلی به پذیرش شغل ندارند.

 

نتایج این سرشماری نشان می‌دهد که افزایش از ١١‌میلیون نفر به علت اشتغال به تحصیل شاغل نیستند؛ افزایش از ٣‌میلیون هم اعلام انجامه‌اند بی‌نیاز از انجام کار هستند و افزایش از ١١,٥‌میلیون نفر هم در حال تحصیل هستند که پس از مدتی وارد به همراهزار کار می‌شوند.

نرخ بیکاری در کشور ١١,٧‌درصد اعلام انجام گرفته هست. براساس نتایج وضع به همراهزار کار در نیمه نخست امسال، جمعیت بیکار کشور به ۳‌میلیون و ۱۵۶‌هزار نفر و جمعیت شاغل کشور هم به ۲۳‌میلیون و ۸۲۷‌هزار نفر رسید.

اما بررسی نتایج آمار نیروی کار تا پایان تابستان ۹۶ و مقایسه آن به همراه شاخص‌های عمده به همراهزار کار منتهی به تابستان ۹۵ نشان می‌دهد که جمعیت فعال اقتصادی کشور از ۲۶‌میلیون و ۳۶۹‌هزار نفر در نیمه نخست ‌سال ۹۵، به ۲۶‌میلیون و ۹۸۳‌هزار نفر در نیمه نخست امسال افزایش یافت و نرخ آن از ۴۰.۴‌درصد در تابستان‌ سال گذشته به ۴۱‌درصد رسید؛ به این معنا که ۴۱‌درصد از «جمعیت در سن کار کشور» در گروه شاغلان یا بیکاران قرار دارند.

جدیدترین جداول آماری مرکز آمار ایران از نتایج نیروی کار تا پایان تابستان ۹۶ هم نشان می‌دهد که از مجموع جمعیت فعال اقتصادی، ۳‌میلیون و ۱۵۶‌هزار و ۸۲ نفر را بیکاران و ۲۳‌میلیون و ۸۲۷‌هزار نفر را شاغلان تشکیل می‌دهند که بر این اساس، جمعیت بیکار کشور ۱۸۱‌هزار و ۳۳۳ نفر کاهش یافته هست؛ در عین ‌حال به جمعیت شاغل کشور ۷۹۵‌هزار و ۵۲۲ نفر اضافه انجام گرفته هست.

در عین ‌حال مقایسه آمار شاخص‌های به همراهزار کار نشان می‌دهند، همچنان میزان بیکاری در بین خانومان نسبت به آقاان افزایش هست؛ به‌ طوری که این میزان در تابستان امسال در مقایسه به همراه تابستان‌ سال گذشته به همراه یک‌درصد رانجام گرفت مواجه بوده

هست.

علاوه بر این، شاخص «نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹‌سال کشور» منتهی به تابستان امسال معادل ۲۴.۴‌درصد اعلام انجام گرفت که نشان می‌دهد این شاخص نسبت به تابستان‌ سال گذشته، ۲.۳‌درصد کاهش یافته هست.

براساس این گزارش هر تعداد شاخص‌ها روند امیدوارکننده‌ای از وضع به همراهزار کار را روایت می‌کنند، اما بحران بیکاری همچنان در صدر معضلات اقتصادی کشور قرار دارد.

منبع

مطلب به‌ طور تقریبی نیمی از آقام ایران کار نمی‌کنند در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.