قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

مرحله جدید طرح برخورد به همراه قاچاقچیان و خرده‌فروشان موادمخدر در ناحیه شوش و مولوی به همراه دستگیری ۸۲۰ معتاد خیابه همراهنی، ۲۵۵ خرده‌فروش و انهدام ۳ به همراهند بزرگ قاچاق موادمخدر انجام گرفت.

به نقل قائم منطقه نیوز، مرحله جدید طرح برخورد به همراه قاچاقچیان و خرده‌فروشان موادمخدر در ناحیه شوش و
مولوی به همراه دستگیری ۸۲۰ معتاد خیابه همراهنی، ۲۵۵ خرده‌فروش و انهدام ۳ به همراهند بزرگ
قاچاق موادمخدر انجام گرفت. ماموران پلیس موفق انجام گرفتند ضمن انهدام این به همراهند،
زیاد از ۸۷۰ کیلوگرم انواع موامخدر را که افزایشین آن از نوع ماده مخدر
«هروئین» بود کشف و ضبط کنند.

 

به همراهزداشت مواد فروشان و معتادان پایتخت

 

به همراهزداشت مواد فروشان و معتادان پایتخت

 

به همراهزداشت مواد فروشان و معتادان پایتخت

منبع

مطلب به همراهزداشت مواد فروشان و معتادان پایتخت در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.