قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

به نقل قائم منطقه نیوز، بر اساس یک پژوهش که نتایج آن در سپتامبر سال ۲۰۱۵ در ژورنال نیچر منتشر انجام گرفت، برآورد می شود که در سرتاسر جهان ۳٫۳ میلیون نفر در سال در اثر آلودگی هوای بیرون ساختمان جان خود را از دست می دهند. از این تعداد نزدیک به سه چهارم در اثر حمله یا سکته قلبی هست و یک چهارم (۲۵ درصد) به همراهقی مانده نتیجه بیماری های ریه هست.

بخش عمده این تلفات (حدود ۷۵ درصد) در آسیا به ویژه چین و هند اتفاق می افتد که آلودگی هوا در آنها زیاد انجام گرفتید هست. بخش عمده این آلودگی نتیجه سوزاندن سوخت های فسیلی هست و به هستناد گزارشی که در ۱۳ نوامبر سال ۲۰۱۷ از سوی «پروژه جهانی کربن» (GCP) منتشر انجام گرفته میزان انتشار کربن در جهان هر سال نسبت به سال گذشته رکورد زده هست.

ارتبه همراهط میان بیماری های قلبی – عروقی و آلودگی هوا تکمیلا شناخته انجام گرفته هست. اما پژوهش های اخیر حجم روز افزونی از شواهد فراهم انجام میدهند که هوای آلوده می تواند موجب طیفی از مشکلات و اثر منفی بر سلامت جسمی و ذهنی ما شود و در مواردی بیماری های منجر به مرگ تولید کند. در ادامه به هشت مورد از این آثار منفی بر اساس پژوهش های جدید نگاهی خواهیم انداخت.

 پوکی هستخوان

کاهش تراکم هستخوان نشای از افزایش سن در افراد سالخورده رایج ترین علت شکستگی هستخوان هست که تعداد موارد آن در جهان به هستناد «بنیاد بین المللی پوکی هستخوان» به ۹ میلیون در سال می رسد و آن طور که دانشمندان در مقاله ای در ژورنال معتبر Lancet گزارش انجامه اند، ممکن هست میان آلودگی هوا و آسیب پذیری افزایش به واسطه شکستگی ناشی از پوکی هستخوان رابطه ای وجود داشته به همراهانجام گرفت.

این پژوهشگران نخست داده های مربوط به ۹٫۲ میلیون نفر به همراهلای ۶۵ سال را بررسی انجامند و دنبه همراهل موارد پذیرش در بیمارستان به علت شکستگی هستخوان در ایالت های شمال شرقی و ساحل میانی اقیانوس اطلس از ابتدای ۲۰۰۳ تا پایان ۲۰۱۰ گشتند.

آنها یافته های شان دربه همراهره این افراد را به همراه ذرات معلق هوا (یکی ماز اجزاء آلودگی) در محل خانومدگی شان مقایسه انجامند و به این نتیجه رسیدند که خطر شکستگی هستخوان در آلودگی هوای افزایش به ویژه در جوامع کم درآمد افزایش می یابد.

این پژوهشگران در مرحله دوم تحلیل، وضعیت ۶۹۲ آقا میانسال در ناحیه بوستون را در نظر گرفتند و تاثیر قرار گرفتن آنها در معرض آلودگی هوا در گذر زمان را بررسی انجامند. چیزی که مشاهده انجامند این بود: آقاانی که در مناطق آلوده تر به دود ماشین خانومدگی انجام میدهند، مقدار هورمون پاراتیروئید کاهشی دارند؛ هورمونی که در ساخت و نگهداری توده هستخوانی نقش دارد. آقاانی که در مناطق زیاد آلوده خانومدگی می انجامند، نسبت به آقاانی که در محله هایی به همراه آلودگی کاهش خانومدگی می انجامند، افت افزایشی در میزان تراکم هستخوان شان نشان دادند.

 خطر سکته

سکته هر سال نزدیک به ۵ میلیون نفر را در سرتاسر جهان می کانجام گرفت. به هستناد مراکز کنترل و پیشگیری بیماری، سکته پنجمین عامل مرگ و میر در ایالات متحده و یکی از حیاتی ترین عوامل از کار افتادگی و معلولیت هست. این در حالی هست که موارد سکته رو به افزایش هست. از این رو گروهی از پژوهشگران به نقش احتمالی عوامل محیطی در افزایش موارد سکته علاقه مند انجام گرفتند.

آنها ۹۴ مقاله را مرور انجامند که ۶٫۲ میلیون مورد سکته در ۲۸ کشور جهان را در فاصله سال های ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۴ گزارش می انجامند. آنها دنبه همراهل همبستگی میان قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض آلودگی هوا (به همراه ارزیابی آلودگی بر اساس میزان گازها و ذرات معلق موجود در هوا) و پذیرش در بیمارستان یا مرگ ناشی از سکته بودند.

آنها همبستگی آشکار و نزدیکی میان دوره های کوتاه قرار گیری در معرض مقادیر خاصی از آلودگی هوا و «پیامدهای ناگوار سکته» همچون از کار افتادگی و مرگ کشف انجامند. این یافته ها در مه سال ۲۰۱۵ در ژورنال پزشکی بریتانیا (BMJ) منتشر انجام گرفتند.

اگرچه تنها ۲۰ درصد از پژوهش هایی که مرور انجام گرفتند مربوط به کشورهای در حال توسعه بودند، اما معمولا سطح آلودگی هوا در این کشورها به همراهلاتر هست و تعداد سکته هایی که در آنها گزارش می شود نیز خیلی افزایش هست.

 بیماری کلیه

یک پژوهش که روی سربه همراهزان سابق ارتش آمریکا انجام انجام گرفت نشان داد که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا می تواند به همراه افت کارانجام کلیه، بروز بیماری کلیوی و حتی نارسایی کلیه ارتبه همراهط داشته به همراهانجام گرفت. در این پژوهش که نتایج آن در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷ به صورت آنلاین در ژورنال انجمن نفرولوژی آمریکا منتشر انجام گرفت، پژوهشگران گزارش انجامند که حتی قرار گرفتن در معرض مقادیر کم آلودگی هوا نیز می تواند بر کلیه ها اثر بگذاردت و اثر آن به همراه افزایش مقدار آلودگی به صورت خطی افزایش خواهد یافت.

این دانشمندان داده های پزشکی مربوط به زیاد از ۲ میلیون سربه همراهز سابق آمریکارا که طی هشت سال به دست آمده بودند تحلیل انجامند. از سوی دیگر اطلاعات مربوط به سطح آلودگی هوا را در مناطقی که این سربه همراهزان سابق خانومدگی می انجامند نیز از طریق ماهواره های ناسا جمع آوری انجامند.

یافته های آنها نشان می دهد که آلودگی هوا را حتی پایین تر از میزان مجازی که سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) تعیین انجامه، می توان به همراه تخریب تدریجی کلیه مرتبط دانست. آن طور که نویسندگان این مقاله نوشته اند، در مناطقی که سطح آلودگی به همراهلاتر از حد مجاز به همراهشند، هر سال می توان هزاران مورد جدید از ابتلا به بیماری یا نارسایی کلیه را شناسایی انجام.

دکتر زیاد العلی، مدیر همه گیرشناسی به همراهلینی در نظام مراقبت بهداشت سنت لوئیس امور کهنه سربه همراهزان می گوید: «حتی مقادیر پایین تر از حد مجازی که EPA تعیین انجامه نیز برای کلیه مضر هستند. این نشان می دهد که هیچ حد از آلودگی هوا بی خطر نیست.»

 پرفشاری خون

بررسی زیاد از ۴۱ هزار نفر از منطقهوندان اسپانیا، دانمارک، سوئد و نروژ به این نتیجه رسید که آلودگی هوا می تواند خطر فشار خون به همراهلا یا بیماری پرفشاری خون را به اندازه چاقی و اضافه وخانوم افزایش دهد. این پژوهش که در اکتبر ۲۰۱۶ در ژورنال قلب اروپا منتشر انجام گرفت، بخشی از پروژه ای به همراه نام « پژوهش اروپایی آثار آلودگی هوا» (ESCAPE) هست که تاثیر قرارگیری بلندمدت در معرض آلودگی هوا در اروپا را بر سلامت انسان بررسی می کند.

هیچ کدام از افرادی که در سال ۲۰۰۸ به این پژوهش پیوستند و بررسی انجام گرفتند، در زمان آغاز پژوهش مبتلا به پرفشاری خون نبودند اما در مراجعه های بعدی به دانشمندان در ۶۲۰۷ نفر (معادل ۱۵ درصد از افرادی که در این پژوهش تحت نظر گرفته انجام گرفتند) دچار پرفشاری خون انجام گرفتند یا برای پایین آوردن فشار خون شان دارو مصرف می انجامند.

در این بررسی، پژوهشگران کشف انجامند که در آلوده ترین نواحی منطقه، یک درصد افزایش احتمال ابتلا به پرفشاری خون وجود دارد تا در جمیعت هایی که در مناطقی به همراه هوای پاک تر خانومدگی انجام میدهند.

این دانشمندان در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ طی سه دوره دو هفته ای میزان آلودگی هوا در در ۶۰ مکان اندازه گیری انجامند. آنها دریافتند که خطر ابتلا به پرفشاری در افرادی که در آلوده ترین مناطق خانومدگی انجام میدهند، نسبت به ساکنان مناطقی به همراه کاهشین آلودگی هوا ۲۲ درصد افزایش یافت. به همراهربه همراهرا هافمن (B. Hoffman) هستاد همه گیرشناسی محیطی در مرکز بهداشت و جامعه دانشگاه هاینریش هاینه در دوسلدورف آلمان و نویسنده نخست این پژوهش، می گوید: «یافته های ما نشان می دهند که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا (ذرات معلق) در بلندمدت به همراه وقوع افزایش پرفشاری خون و مصرف داروهای پایین آورنده فشار همبسته هست. از آنجا که تقریبه همراه همه تا پایان عمرشان در معرض آلودگی هوا قرار دارند، این به معنای افزایش زیادی در موارد ابتلا به پرفشاری هست که به همراهر سنگینی را به دوش فرد و جامعه می گذارد.»

 تاثیر منفی بر نوزادان

به تازگی پژوهشی دربه همراهره موش ها نشان داده که قرارگیری در معرض آلودگی هوا در دوره به همراهرداری می تواند به همراه زایمان زودرس و پایین بودن وخانوم نوزاد ارتبه همراهط داشته به همراهانجام گرفت. بر اساس این پژوهش که نتایج آن ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۷ در ژورنال «دورنمای بهداشت محیط» انتشار یافته، معلوم انجام گرفته که احتمال ایجاد این پیامدها در صورتی افزایش هست که قرارگیری در معرض هوای آلوده در دوره ای از به همراهرداری موش ها روی دهد که قابل مقایسه به همراه سه ماهه نخست یا دوم در انسان هست.

در این پژوهش موش های به همراهردار از هوایی تنفس انجامند که به اندازه نواحی منطقهی زیاد آلوده حاوی ذرات معلق نامرئی حاصل از سوزاندن سوخت های فسیلی بود. دانشمندان کشف انجامند که قرارگیری در معرض هوای آلوده در نخستین مرحله به همراهرداری در ۸۳ درصد موش ها به زایمان زودرس انجامید. اگر موش ها از زمان لقاح تا پایان مرحله معادل سه ماهه دوم به همراهرداری در انسان پیوسته در معرض آلاینده ها قرار می گرفتند، وخانوم نیمی از نوزادان هنگام تولد زیاد از ۱۱ درصد کاهش نشان می داد.

به گفته جیسون بلام (J. Blum)، هستادیار گروه پزشکی محیطی دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک و نویسنده نخست این مقاله، «این نخستین پژوهش دربه همراهره این مسئله در موش ها به انبوه روز افزون شواهدی اضافه می شود که نشان می دهد هستنشاق ذرات معلق از لانه گزینی جنین تا سه ماهه دوم حاملگی به همراهلقوه خطرناک هست.»

مشکلات ذهنی

آلودگی هوا علاوه بر آثار منفی که بر بدن ما می گذارد می تواند موجب اختلال روانی هم بشود. این نتیجه پژوهشی هست که در شماره نوامبر ۲۰۱۷ ژورنال «سلامت و مکان» منتشر انجام گرفت. پژوهشگران داده های مربوط به کیفیت هوا را از یک پایگاه داده های آلودگی هوا هستخراج انجامه و همراه به همراه نتایج تحقیق پرسشنامه ای از ۶ هزار شرکت کننده از سرتاسر ایالات متحده بررسی انجامند.

آنها به همراه هستفاده از مقیاسی که توصیف آنها از احساسات و ناامیدی، اندوه، ناآرامی و هیجانات مشابه دیگر را تخمین می زد، سطح اختلال و روانشناختی شرکت کنندگان را ارزیابی انجامند. این دانشمندان دریافتند که به همراه به همراهلا رفتن مقدار آلودگی در هوا، احتمال گزارش موارد اختلال روانشناختی از سوی شرکت کنندگان نیز افزایش می یابد. نمره های معرف وجود اختلال در مناطقی که در آنها آلودگی هوا افزایش بود ۱۷ درصد به همراهلاتر بود.

هنگام یکه نویسندگان این مقاله به نژاد افراد شرکت کننده در آزمایش توجه انجامند نیز روندهایی آشکار انجام گرفت. در مناطقی که هوا مسموم تر بود، سطح اختلال گزارش انجام گرفته از سوی آقاان سیاه پوست ۳۴ درصد به همراهلاتر از آقاان سفیدپوست بود اما تفاوت میان آقاان سیاه پوست و آقاان لاتینی حتی از این هم برجسته تر بود و به حدود ۵۵ درصد می رسید.

خانومان سفیدپوست زیاد از همه در برابر آشفتگی روانی در حضور هوای مسموم تر آسیب پذیر بودند. حدود ۳۹ درصد از خانومان در این پژوهش در واکنش به افزایش مقدار آلودگی اختلالات افزایشی را گزارش انجامند. یکی از نویسندگان این مقاله به نام انجم حاجات (A. Hajat) هستادیار همه گیرشناسی در دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه واشنگتن، می گوید: «این پژوهش واقعا راه جدیدی در مورد پیامدهای آلودگی هوا برای سلامتی به همراهز می کند. تاثیر آلودگی هوا بر سلامت قلبی – عروقی و بیماری های ریه همچون آسم تکمیلا روشن هست، اما این حوزه از سلامت مغز حوزه جدیدی برای پژوهش هست.»

حمله قلبی

به گفته انجمن قلب آمریکا هستنشاق هوای آلوده می تواند موجب میوگاردیت یا التهاب عضلات قلب شود و در بیماری های قلبی – عروقی نقش داشته به همراهانجام گرفت و خطر مرگ را افزایش دهد. در واقع بر اساس پژوهشی که در فوریه ۲۰۱۱ در ژورنال Lancel به چاپ رسید، آلودگی هوا به اندازه الکل، قهوه یا ورزش موجب حمله قلبی می شود.

پژوهشگران ۳۶ مقاله را مرور انجامند که در آنها اطلاعات مربوط به افرادی که در فاصله سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ در کشورهای مختلف دچار سکته قلبی غیر کشنده انجام گرفتند گردآوری انجام گرفته هست. آنها دربه همراهره عوامل گوناگونی که می تواند موجب حمله قلبی شود تحقیق انجامند و به همراه توجه به میزان تماس افراد به همراه عوامل مختلف، تعیین انجامند که کدام یک از آنها زیاد از دیگران موجب حمله قلبی می شوند. نتیجه آن که آلودگی هوا علت ۵ تا ۷ درصد از حمله های قلبی هست، در حالی که الکل یا قهوه هر کدام علت ۵ درصد از حمله های قلبی هستند و سهم ورزش نیز حدود ۶ درصد هست.

یک پژوهش که در تایوان انجام و نتایج آن در ژورنال پزشکی «شغل و محیط» منتشر انجام گرفته نشان می دهد که افزایش سطح آلودگی هوا به همراه کاهش کیفیت اسپرم مرتبط هست. این پژوهشگران این آزمایش را روی ۶۵۰۰ آقا ۱۵ تا ۴۹ ساله که در تایوان خانومدگی انجام میدهند انجام دادند و طی دوره های سه ماهه برای هر نفر، دربه همراهره تولید، فعالیت و ظاهر اسپرم آنها تحقیق انجامند. سپس برآورد انجامند که طی یک دوره دو ساله چه بر سر اسپرم این افراد خواهد آمد.

این دانشمندان یک رابطه همبستگی میان قرار گرفتن در معرض ذرات معلق در هوا و شکل و اندازه ناهنجار در اسپرم یافتند اما مقدار اسپرم تولیدش ده معمولا در هوای آلوده افزایش بود که به عقیده نویسندگان این مقاله علتش احتمالا جبران تعداد اسپرم های ناهنجار و بد شکل هست.

منبع:روخانومامه ساخانومدگی

منبع

مطلب تاثیرات خطرناک آلودگی هوا به روایت پژوهش های جدید در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.