قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

به نقل قائم منطقه نیوز، «رضا ادیب» طی یادداشتی نوشت:

دیپلماسی از دیربه همراهز بعنوان ابزار ارتبه همراهط دولت ها شناخته انجام گرفته هست. در این ارتبه همراهط متعارف، دولت ها در واقع هویت خود را از ملت می گیرند و ملت های خود را نمایندگی انجام میدهند. به همین دلیل، یکی از اهداف برجسته دولت ها در روابط خارجی، حفظ و تامین و تقویت کرامت ملت و منطقهوندان خود هست. این اصل مورد اجماع موجب شکل گیری اصل کلیدی « احترام متقابل » در روابط بین دولت ها و ملت ها انجام گرفته هست. به نقل کرد دیگر ، احترام به یک دولت، احترام به آن ملت دانسته می شود.

بخش قابل توجهی از دیپلماسی، معطوف به آداب روابط بین دولت ها هست که به همراه عنوان تشریفات یا پروتکل شناخته می‌شود. تشریفات دیپلماتیک در روابط بین الملل اهمیت کم نظیری دارد بگونه ای که تاثیر مستقیمی بر رویدادهای دیپلماتیک دارد به این معنی که می تواند برگزاری یک رویداد دیپلماتیک را تسهیل کند یا برتصویر، برگزاری آن را غیرممکن سازد.

به همین دلیل، مذاکره و توافق در مورد ترتیبه همراهت دیپلماتیک، مقدمه تردیدناپذیر هر رویداد دیپلماتیک هست. در عین حال، تشریفات اصول و رویه های شناخته انجام گرفته ای دارد. یکی از این اصول، حفظ احترام جایگاه نمایندگی دولت ها بعنوان نماینده ملت مربوطه هست که عموما ذیل مفهوم نزاکت شناخته می شود. 

در پی زلزله اخیر در مناطق غربی کشور بویژه هستان کرمانشاه، زیادی از دولت ها طبق عرف بین المللی پیام های تسلیتی برای مدیر جمهور، مدیر مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارسال انجامه اند. در عین حال دولت آمریکا به رسم همیشگی خود به همراه خانواده قربه همراهنیان ابراز همدردی انجامه هست.

نخست وزیر کانادا و احیانا یک یا دو مقام دیگر هم این رفتار آمریکایی را تقلید انجامه اند. بر اساس عرف و نزاکت دیپلماتیک، دولت های متمدن در اینگونه موارد ابتدا به همراه دولت و ملت حادثه دیده و سپس به همراه خانواده قربه همراهنیان ابراز همدردی انجام میدهند و تسلیت می گویند. اگر دنبال این کشورها نمایش یک ژست اخلاقی به همراهانجام گرفت، هم به همراهید گفت جایگاه تردید ناپذیر نزاکت و عرف دیپلماتیک در این زمینه بگونه ای هست که نادیده گرفتن آن موجب بی ارزش انجام گرفتن چنین ژست اخلاقی می شود. 

اگر این کشورها به همراه بروز کاهشین مشکل برای کسانی که بصورت غیرقانون منطقهوندی آنها را دریافت انجامه اند خود را محق و موظف می دانند از جایگاه نمایندگی حق منطقهوندی این افراد پیگیر سرنوشت آنها از دولت ایران به همراهشند، طبعا نمی توانند حقوق حاکمیتی دولت ایران در نمایندگی ملت خود را نادیده بگیرند. تسلیت سیهست زده در عرف بین المللی ارزشی ندارد و هیچ ملتی آن را نمی پذیرد. 

این روش تسلیت گفتن صرفا شاید در قالب تعامل خصومت آمیز دولت آمریکا به همراه ملت ایران قابل درک به همراهانجام گرفت، اما بدون تردید از هرکس دیگری که مایل به همراهانجام گرفت در قالب عرف و نزاکت بین المللی این حادثه ناگوار را به ملت و دولت ایران تسلیت بگوید، پذیرفته نیست. 

اگر قصد آمریکا و معدودی از سیهستمداران غربی، جدا دانستن یا جدا انجامن دولت و ملت ایران به همراه سوءهستفاده از یک واقعه تلخ هست، ملت ایران به همراه مشارکت به همراهلای خود در آخرین انتخابه همراهت ریهست جمهوری و انتخاب دولت مورد نظر خود، پیشاپیش این رویانجام را رد انجامه هست. بدون تردید داغ دیدگان این حادثه هم چنین تسلیت سیهست زده ای را نمی بپذیرند.

منبع

مطلب تسلیت سیهست زده، آقاود هست! در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.