قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

گروه جهاد و حماسه ــ مدیرکل امور مجلس و لوایح بنیاد شهید و امور ایثارگران از تصویب برقراری حقوق فرخانومدان اناث تحت تکفل شهید که همسر ایشان فوت انجامه به همراهانجام گرفت به شرط نداشتن حقوق و مستمری رویداد داد.

جمعه//تصویب برقراری حقوق دختران شهید در صورت فوت همسر و نداشتن حقوق و مستمری

به نقل رویدادگزاری ایکنا به گرازش از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهاره کشفی، مدیرکل امور مجلس و لوایح بنیاد شهید و امور ایثارگران، به همراه اشاره به مصوبه همراهت مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه سال ۹۷ تصریح انجام: به همراه تصويب نمايندگان مجلس عبه همراهرت «دختران شهيدي كه همسر ايشان فوت نموده به همراهانجام گرفت به شرط نداشتن حقوق و مستمري» به تبصره (٣) ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و … مصوب ٣٠ منطقهیور ۱۳۷۲ اضافه خواهد انجام گرفت و ایرادی که از گذشته در اين بند قانون وجود داشت و این دختران شهید از شمول این تبصره خارج انجام گرفته بودند به همراه مشاركت بنياد شهید و امور ایثارگران و مجلس شورای اسلامی مرتفع انجام گرفت.
مدیرکل امور مجلس و لوایح بنیاد به همراه اظهار امیدواری برای تأیید نهایی این قانون افزود: بر اساس تبصره ٣ ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و … «چنانچه وراث اناث تحت تکفل شهید شوهر اختیار انجامه و مطلقه انجام گرفته و ضرورت طلاق مورد تأیید بنیاد شهید به همراهانجام گرفت از همان تاریخ طلاق مجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت می‌گردد.» که به همراه تصویب مجلس شورای اسلامی «دختران شهيدي كه همسر ايشان فوت نموده به همراهانجام گرفت به شرط نداشتن حقوق و مستمري» نیز به این تبصره اضافه خواهند انجام گرفت و امیدواریم به همراه تأیید نهایی این ابداًحیه در شورای محترم نگهبه همراهن حقوق مغفول مانده این عزیزان محقق شود.
انتهای پیام/

منبع

مطلب تصویب برقراری حقوق دختران شهید در صورت فوت همسر و نداشتن حقوق و مستمری در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.