قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

عضو هیئت‌مدیره مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص از به همراهشگاه‌های فوتبه همراهل هستقلال و پرسپولیس رویداد داد.

به نقل قائم منطقه نیوز، احمد امیرآبه همراهدی‌ فراهانی عضو هیئت‌مدیره مجلس شورای اسلامی ، از کلید خوردن تحقیق و تفحص از به همراهشگاه‌های فوتبه همراهل هستقلال و پرسپولیس رویداد داد و گفت: جمعی از نمایندگان به همراه امضاء نامه‌ای که آن را در اختیار هیئت‌مدیره مجلس قرار دادند خواهان این تحقیق و تفحص انجام گرفته‌اند.

وی به همراه اعلام اینکه تقاضای این تحقیق و تفحص در هیئت‌مدیره مجلس بررسی انجام گرفت، ادامه داد: این تقاضا برای بررسی افزایش به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داده انجام گرفت.

نماینده آقام قم در مجلس به همراه تاکید بر اینکه کمیسیون فرهنگی پارلمان هفته آینده تقاضای این نمایندگان را بررسی می‌کند، افزود: کمیسیون به همراهید گزارشی در این به همراهره به هیئت‌مدیره مجلس ارائه کند.

عضو هیئت‌مدیره مجلس در مورد محور‌های تفحص از به همراهشگاه‌های هستقلال و پرسپولیس، گفت: مبه همراهحث مالی از جمله درآمد‌ها و هزینه‌انجام‌های این دو به همراهشگاه، مبه همراهحث مدیریتی در مورد خرید به همراهزیکنان و همچنین موضوع اسپانسر‌های دو تیم از جمله محور‌های این تحقیق و تفحص هست.

منبع

مطلب تفحص از هستقلال و پرسپولیس کلید خورد در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.