قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

در متن زیر به پرسش “شک پس از سلام دادن در نماز حکمش چیست؟” پاسخ داده شده است.

به گزارشقائم شهر نیوز، به نقل از کانال رسمی تلگران فتاوای رهبر انقلاب، شک پس از سلام دادن در نماز حکمش چیست؟ پاسخ داده شده است.

اگر بعد از سلام نماز در تعداد رکعات نماز شک کند در صورتى که یک طرف شک او صحیح باشد مثلاً در نماز چهار رکعتى شک کند سه یا چهار یا پنج رکعت خوانده، اعتنا نمىکند ولى اگر هر دو طرف شک او باطل باشد مثلاً در نماز چهار رکعتى شک کند سه یا پنج رکعت خوانده است، نماز باطل است. 

منبع

مطلب حکم “شک پس از سلام دادن در نماز” چیست؟ در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.