قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

گروه حوزه علمیه: کدخدایی به همراه اشاره به ویژگی‌های جامعه روحانیت از نقش این نهاد در تداوم حرکت انقلاب اسلامی نقل کرد گفت و تأکید انجام حوزه علمیه به همراهید در زمینه اقتصاد نظریه‌پردازی کند.

به نقل رویدادگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) نشست علمی «وظایف متقابل حوزه علمیه و نظام در پرتو مبه همراهنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به همراه حضور عبه همراهسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و نقل کردگوی شورای نگهبه همراهن ظهر امروز ۸ آبه همراهن‌ماه ۹۶ در حوزه علمیه آیت‌الله ایروانی برگزار انجام گرفت.

کدخدایی در این نشست اظهار انجام: اگر یک نظام اسلامی می‌خواهد شکل بگیرد و هستمرار پیدا کند به همراهید به منبعی متکی به همراهشیم که کارشناسانی اسلامی تربیت انجامه و به جامعه تحویل دهد. آن سرچشمه زاینده حوزه علمیه هست. در واقع حوزه راه اسلامی‌سازی جامعه را از صدر اسلام آغاز انجامه و در آینده ادامه خواهد داد. در این به همراهزه‌ زمانی تغییرات زیادی در این راه به وجود آمده و در مواقعی حکّام جور تلاش انجامند که روحانیت را از راه اصلی خود منحرف کنند.چون این چشمه زاینده متکی بر آموزه‌های اسلامی بوده هست، علی‌رغم دشواری‌ها توانسته خودش را سرپا نگه دارد. 

وی تأکید انجام: ما در این جامعه اسلامی نیازمند نیروی انسانی هستیم و این امر بر عهده حوزه هست. وظیفه حوزه، تربیت نیرو برای جایگاه‌هایی هست که در قانون اساسی لحاظ انجام گرفته هست. گرچه حوزه به همراهید هستقلال خودش را حفظ کند اما این بدان معنا نیست که به همراه دولت و حکومت هیچ کاری نداشته به همراهانجام گرفت بلکه به همراهید متکی به دولت نبه همراهانجام گرفت. به عبه همراهرت دیگر به همراهید در حفظ و هستمرار حکومت گام بردارد اما وابستگی به دولت نداشته به همراهانجام گرفت. این حوزه علمیه بود که امام خمینی در آن پرورش پیدا انجام. این حوزه هست که امام موسی صدر و علامه طبه همراهطبه همراهیی و شیخ طوسی و … پرورش داده هست.

وی افزود: چه حکومت، اسلامی به همراهانجام گرفت و چه نبه همراهانجام گرفت حوزه به همراهید وظیفه خودش را انجام دهد چون دنبال اصلی حوزه هدایت جامعه هست. هدایت جامعه ابزار می‌خواهد که امروز محقق انجام گرفته هست. اگر قصد شما هدایت جامعه به همراهانجام گرفت، فرق هست بین اینکه ابزاری به نام حکومت در اختیار داشته به همراهشی یا نداشته به همراهشی. امروز به برکت انقلاب اسلامی، رسانه‌ها و مراکز متعددی وجود دارد و این ابزار در اختیار مهست.

کدخدایی ادامه داد: برخی ادعا می‌کنند حوزه علمیه چه تخصصی در بحث اقتصاد دارد که از حوزه نظر اقتصادی مطالبه کنیم. این یعنی حوزه علمیه در بحث اقتصاد اسلامی نمی‌تواند ورود کند؟ قرن‌های متمادی علمای ما در خصوص روابط اقتصادی کتاب‌ها نوشته‌اند. آیا این تلاش برای این بوده هست که ما این مطالب را حفظ کنیم یا اینکه آنها را در خانومدگی آقام و پلن‌ریزی مسئولان پیاده کنیم. حوزه به همراهید در اقتصاد دخالت کند و نظریه‌پردازی کند.

وی در پایان به ویژگی‌های نظام روحانیت اشاره انجام و گفت: یکی از ویژگی‌های روحانیت این بوده هست که همواره ضد ظلم بوده. خط سیر روحانیت این هست که هرجا ظلمی بوده، حوزه در مقابله به همراه آن پیشگام بوده هست. دیگر ویژگی حوزه ضد فساد بودن هست. هرجا فساد بوده، حوزه در نقش آمر به معروف و ناهی از منکر ظاهر انجام گرفته هست. ویژگی دیگر حضور در خط اول مبه همراهرزه به همراه دشمن هست.

منبع

مطلب خط مشی حوزه علمیه در مرز روحانیت سکولار و روحانیت دولتی در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.