قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

الحاق هند و پاکستان به عضویت دائم سازمان شانگهای به همراه موافقت چین و روسیه موجب گسترش قلمرو این سازمان و افزایش وخانوم و اعتبه همراهر جهانی آنها خواهد انجام گرفت.

به نقل قائم منطقه نیوز به گرازش از «کارنگی»، هنوز تجربه ترس از نفوذ چین در ناحیه آسیای مرکزی به پایان نرسیده بود که «مسکو» به همراه طرح یکپارچگی قوانین اوراسیا راه این سازمان را تغییر داد.

«پکن» که در تابع هستانداردهای هیچ نهادی نیست به آسودهی می‌تواند روابط خود را به همراه کشورهای ناحیه بدون توجه به مسکو توسعه دهد.

هفته گذشته نشست اعضای سازمان شانگهای در «آستانه» پایان یافت.

در این نشست طرح پذیرفتن هند و پاکستان به عنوان اعضای اصلی این سازمان مطرح انجام گرفت و «نورسلطان نظربه همراهیف» مدیر جمهور قزاقستان که میزبه همراهن این نشست بود در نطق خود عنوان انجام که پذیرش اعضای جدید انگیزه جدیدی برای توسعه سازمان بوده و به همراهعث رانجام گرفت قدرت بین المللی این نهاد خواهد انجام گرفت.

تقریبه همراه روسیه افزایش از همه از رانجام گرفت این سازمان خرسند می‌به همراهانجام گرفت به طوری که «یوری اوشاکوف» دستیار مدیر جمهور روسیه در این‌به همراهره گفت: پس از الحاق هند و پاکستان به این نهاد، ۴۵ درصد از جمعیت جهان در قلمرو اعضای این سازمان خانومدگی می‌کنند که ۲۵ درصد تولید ناخالص جهانی را شامل می‌شود.

مسکو انتظار دارد که این شاخص سازمان شانگهای در صحنه بین المللی حفظ شود زیرا در این نهاد بزرگ ۳ کشور بزرگ چین و هند و روسیه قرار دارند.

 

تأسیس این سازمان در سال ۲۰۰۱ تنها به همراه حضور چین و کشورهای سابق شوروی انجام گرفت که در آن زمان می توانستند همکاری نیکوی در رابطه به همراه مشکلات مرزی به همراه چین را داشته به همراهشند.

در آغاز ایجاد این سازمان، این نهاد راه حل مشکلات مرزی را در ۳ جهت امنیت، رانجام گرفت اقتصادی، و همکاری‌های بشر دوستانه متمرکز انجام.

اما چینی‌ها در ابتدای ایجاد این سازمان دنبال مشخص خود را داشتند، قبل از ایجاد این سازمان در کشورهای پسا شوروی هیچ ساختاری وجود نداشت که «پکن» در آن عضویت داشته به همراهانجام گرفت.

روسیه در همه سازمان‌ها از بلوک نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی گرفته تا تعادل بین کشورهای همسود حضور داشت.

در واقع ظهور سازمان همکاری‌های شانگهای در جمهوری‌های سابق شوروی، برای اولین به همراهر حضور چین را در این کشورها نشان داد.

تمرکز جغرافیایی این بلوک از جمله روسیه برای چینی‌ها زیاد حیاتی بود در واقع بخشی از امپراطوری اتحاد شوروی به نام آسیای مرکزی در این بلوک و نهاد قرار داشت.

اهمیت این ناحیه پس از فروپاشی شوروی به طور فزاینده‌ای برای چین حیاتی بوده هست.

هم مرز بودن این ناحیه به همراه «سین کیانگ» و ناحیه خود مختار اویغورها به همراهعث بی‌ثبه همراهتی مرزها در تعداد دهه اخیر بوده هست.

چین به همراه نگرانی تمام ناظر هستقرار زیر ساخت‌های نظامی آمریکا در قرقیزستان بوده و از آغاز جنگ در افغانستان به دنبه همراهل متحدی برای مقابله به همراه واشنگتن می‌به همراهانجام گرفت.

چین در نهایت در سال ۱۹۹۴ به وارد کننده حیاتی مواد نفتی تبدیل انجام گرفت که ایجاد یک راه قابل اعتماد و امن برای دریافت مواد نفتی و گاز از اولویت‌های آن به شمار می‌آمد.

در چشم اندازی دیگری  چین علاقمند به به همراهزار در آسیای مرکزی انجام گرفت و برای صادرات محصولات خود به این ناحیه نیاز به سکویی برای ایجاد همکاری‌های اقتصادی بود که حیاتیترین آنها ایجاد ناحیه آزاد تجاری در این ناحیه هست.

به همراه توجه به نقش روسیه در آسیای مرکزی، چین نمی‌توانست بدون همکاری به همراه روسیه به اهداف خود در این زمینه دست یابد به همین خاطر سازمان همکاری‌های شانگهای را ایجاد انجام.

به صورت حتم در روند ایجاد این سازمان صحبت‌های زیادی انجام انجام گرفت و کارشناسان و متخصصین زیادی درگیر بحث و تبه همراهدل نظر بودند زیرا این اولین تجربه چین بود که نهادی را به همراه مالکیت مشترک در ناحیه‌ای خاص و به همراه حضور به همراهزیکنان بزرگ ایجاد می‌کند.

منافع روسیه و چین در آسیای مرکزی دارای وجوه مشترک بود و آن حفظ قدرت‌های محلی و رژیم‌های مقتدر و هستبدادی و مبه همراهرزه به همراه ۳ معضل جدایی طلبی، افراط گرایی و تروریسم می‌به همراهانجام گرفت.

در سال ۲۰۰۰ روسیه هیچ مخالفتی به همراه کشیدن خط لوله انتقال گاز و نفت از ناحیه به چین را نداشت زیرا این انتقال انگیزه کشورهای ناحیه را برای یافتن راهی به اروپا به همراه دور زدن روسیه کاهش می‌داد. 

سازمان همکاری‌های شانگهای به همراهید برای پکن و مسکو به سکویی تبدیل می‌انجام گرفت تا این ۲  کشور به طور مشترک قوانین به همراهزی در ناحیه را رعایت کنند و بعد آرام اراده جمعی و همکاری خود را در کشورهای ناحیه تحمیل می‌انجامند.

برای چین این اولین تجربه بود که در منافع سنتی خود به همراه یک قدرت بزرگ دیگر همکاری نماید و اگر این همکاری موفق می‌انجام گرفت پکن می‌توانست تغییر در این موفقیت را مغتنم دانسته و به همراه هند در خلیج «بنگال» و حتی به همراه آمریکا در رابطه به همراه جنوب شرقی آسیا همکاری نماید.

در زمینه امنیت، سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان مکانیسمی هماهنگ کننده در حفظ منافع چین و روسیه در ناحیه آسیای مرکزی عمل می‌کند.

در «تاشکند» اولین مکانیسم چین، ایجاد ساختار ضد تروریستی ناحیه‌ای بود که بعد از ایجاد این نهاد اغلب در نشست‌های سازمان شانگهای به شوخی عملانجام آن را زیر سؤال برده و می‌گویند مامورین امنیتی این نهاد افزایش از اینکه وقتشان را صرف مبه همراهرزه مشترک علیه تروریسم ناحیه‌ای نماید، وقت خود را در جاسوسی بر علیه یکدیگر صرف انجامه و ناظر بر اعمال یکدیگر هستند.

در زمینه اقتصادی چین نتوانست به اهداف خود برسد و از سال ۲۰۱۰ طرح ایجاد به همراهنک توسعه و ناحیه آزاد تجاری زیر نظر سازمان شانگهای را پیگیری می‌کند.

ایده ایجاد ناحیه آزادی تجاری را تقریبه همراه تمامی اعضای این سازمان به همراه نگرانی پذیرفتند و معتقد بودند که به همراه برداشتن موانع گمرکی تمام بخش‌های اقتصادی این کشورها زیر غلطک ماشین اقتصادی چین خواهد رفت.

اما به همراه ایده ایجاد به همراهنک توسعه آسیای مرکزی به همراه نظر مثبت‌تری برخورد انجام گرفت بعد از بحران اقتصادی جهانی در سا‌ل‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ زیادی به انجام گرفتت، نیاز به پول داشتند و چین ثروتمند آماده بود که تحت شرایطی مطلوب و به همراه مکانیسم‌های تعداد جانبه به آنها کمک کند.

در تب و تاب بحران اقتصادی در نشست سران سازمان شانگهای در «ایکا ترنبورگ» روسیه نماینده وقت چین «هو شین تائو» در جلسه عمومی قول داد تا به همه اعضای سازمان تا ۱۰ میلیارد دلار کمک کند که به همراه این نظر مسکو مخالفت انجام.

در رابطه به همراه ایجاد سازمان شانگهای، روسیه برابری موقعیت خود را به همراه چین تصور می‌انجام و وظیفه این سازمان از همان لحظات آغازین در زمینه نظامی و سیاسی در اولویت قرار داشت که تکمیلا بر وفق مراد کرملین بود.

زمانیکه رهبران ناحیه در سال ۲۰۰۵ موضوع مدت اقامت و زمان خروج نظامیان آمریکایی را در ناحیه آسیای مرکزی مطرح انجامند، سازمان شانگهای زیاد برای حل این موضوع مغتنم بود.

چین همراه فوق‌العاده‌ای در بیرون انجامن نظامیان آمریکایی از پایگاه هوایی «ماناس» در قرقیزستان بود.

به همراه این حال تلاش پکن برای گسترش سازمان شانگهای در فضای اقتصادی نگرانی مسکو را به دنبه همراهل داشت.

کرملین به روشنی در گزارش‌های خود اذعان داشت که پتانسیل‌های اقتصادی مسکو و پکن قابل مقایسه نیستند.

به هرحال در رابطه به همراه ناحیه آزاد تجاری به همراه توجه به حمایت کشورهای دیگر به آسودهی تصمیم گیری انجام گرفت اما در رابطه به همراه به همراهنک توسعه مسکو شرایط غیر عملی را به چین پیشنهاد انجام.

مسکو به چین پیشنهاد انجام که به به همراهنک اوراسیا به همراه دفتر مرکزی در «آلماتی» ملحق شود و  سهم روسیه ۹۷/۶۵ درصد به همراهانجام گرفت.

علاوه بر این عضویت چین در این سیستم و سرمایه گذاری نبه همراهید مواضع مسکو و آلماتی را تضعیف کند اما این شرایط مورد قبول پکن قرار نگرفت در نتیجه بحث در رابطه به همراه ایجاد به همراهنک توسعه شانگهای به بن بست رسید.

در سال ۲۰۱۱ مسکو در ارتبه همراهط به همراه گسترش سازمان شانگهای اصرار در الحاق هند به این سازمان را داشت بنابراین به سازمان شانگهای یکی از حیاتیترین دوستان روسیه اضافه می‌انجام گرفت که می‌توانست به همراه چین قابل مقایسه به همراهانجام گرفت.

هستدلال مسکو بر این بود که روسیه، چین، هند و همکاری‎های ۳ جانبه آنها و قرار داشتن در این قاره حیاتی به همراهعث افزایش وخانومه و اعتبه همراهر جهانی برای سازمان شانگهای خواهد انجام گرفت.

چین به مدت طولانی در برابر این ایده مقاومت انجام، الحاق هند به سازمان شانگهای به همراه نقشه مالکیت مشترک روسیه و چین در ناحیه آسیای مرکزی متناسب نبود.

نقطه عطف پکن در این وضعیت در سال ۲۰۱۳ به همراه ۳ دلیل مشخص انجام گرفت.

اول: چین به طور مشخص متوجه انجام گرفت که روسیه به همراه ایجاد به همراهنک توسعه شانگهای و ناحیه آزاد تجاری موافقت نمی‌کند.

ضمن اینکه در همان زمان چین متوجه انجام گرفت که برای منافع چین در ناحیه آسیای مرکزی وجود به همراهنک تعدادان هم لازم و ضروری نیست.

بعد از بحران اقتصادی جهانی، کشورهای ناحیه برای دریافت وام از چینی‌ها صف کشیده بودند و پکن به آنها وام دوجانبه می‎داد.

پکن در اعطای وام به این کشورها به هیچ قاعده و قانونی محدود نبود ضمن اینکه به آسودهی می‌توانست از شرایط دشواری که برای آن ایجاد انجام گرفته بود بیرون بیاید و از شرایط وام گیرندگان نهایت هستفاده را ببرد و شرایط مطلوبی برای خود ایجاد کند.

روسیه به طور تکمیل از این طرح کنار زده انجام گرفته بود علاوه بر این مسکو قادر به مقاومت در برابر توسعه وام پکن نبود.

در همان زمان زیادی از کمپانی‌های دولتی روسی، مثل روس نفت، وام چینی‌ها را دریافت می‌انجامند زیرا مسکو پول اضافی برای رقابت نداشت.

دوم: در سال ۲۰۱۳ نماینده چین «سیجین پین» مفهوم کمربند اقتصادی راه ابریشم را مطرح انجام و در سپتامبر سال ۲۰۱۳ نظربه همراهیف این طرح را ارائه نمود.

در ماه می ۲۰۱۵ چین توافق‌نامه‌ای را در رابطه به همراه پلن‌های جاده ابریشم به همراه ساخت زیر ساخت‌های ملی قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان امضا انجام.

در ۸ ماه می بیانیه «ولادیمیر پوتین» و سین جین پینگ در یکی انجام گرفتن و جفت انجام گرفتن طرح جاده ابریشم و اوراسیا نیز به امضا رسید.

ابتکار بی‌شکل و بدون ابعاد جاده ابریشم به قدرت و حمایت مالی چین وابسته هست و به آسودهی در هر جا که برای ارتقای منافع اقتصادی این کشور لازم به همراهانجام گرفت بکار گرفته می‌شود.

سوم: در سال ۲۰۱۴ چین ایجاد مؤسسه‌های مالی جهانی را در بوته آزمایش قرار داد که می‌توانست جایگزینی کلیدی برای سیستم «برتون- ودسک» و چیزی شبیه به همراهنک جهانی یا به همراهنک توسعه آسیا به همراهانجام گرفت.

به همراهنک جدید توسعه به همراه مرکزیت شانگهای، می‌تواند تمامی نیازهای پکن را در سکوهای مورد آزمایش به طور تکمیل پوشش دهد تا جایی که سرمایه‌داران چینی می‌توانند برای ایجاد مراکز حیاتی جهانی اقدام کنند.

ارزیابی همه این شرایط نشان می‌دهد که در نهایت چین راضی به عضویت هند در سازمان شانگهای انجام گرفته ولی به شرطی که با هم پاکستان نیز به عضویت این سازمان در بیاید.

به گفته دیپلمات‌ها و کارشناسان چینی، پکن معتقد هست که پذیرفتن «دهلی نو» و «اسلام آبه همراهد» که همواره در حال نزاع و درگیری هستند در بدنه سازمان شانگهای ممکن هست کار در این سازمان را به طور تکمیل فلج نماید.

اگر چه بدون الحاق آنها نیز دائما اختلاف نظر و درگیری لفظی در تصمیمات این سازمان وجود داشته هست.

روسیه در رابطه به همراه به همراهنک توسعه شانگهای، تاجیکستان در رابطه به همراه عضویت ایران و ازبکستان در رابطه به همراه تعمیق همکاری‌های ضد تروریستی و همکاری‌های نظامی مسائلی را مطرح می‌انجامند.

نمی‌توان این واقعیت را گفت که روابط بین هند و پاکستان بهتر خواهد انجام گرفت، تصور کنید که چطور «اسلام آبه همراهد» و «دهلی نو» می‌توانند اطلاعات مشترکی در رابطه به همراه گروه‌های تروریستی داشته به همراهشند.

وضعیت هستراتژیک برای قدرت‌های کلیدی اوراسیا به سرعت در حال تغییر هست از جمله برای هند که مسکو چشم امید به آن دوخته هست.

به گرازش از «راجا ماهان» مدیر اندیشکده «کارنگی» در هند، تصمیم گیری در رابطه به همراه الحاق هند به سازمان شانگهای در دهلی نو گرفته انجام گرفت زمانیکه احساس انجام به همراهید موقعیت خود را در اوراسیا تقویت نماید.

حالا چین به دشمن هستراتژیک هند تبدیل انجام گرفته و رابطه این کشور به همراه آمریکا بهبود یافته هست و روسیه هم چنان درگیری‌هایی طولانی بل واشنگتن دارد.

این دهستان درس حیاتیی به مسکو داد و هنوز تجربه ترس از تحکیم و نفوذ موقعیت چین در ناحیه آسیای مرکزی را که به انجام گرفتت مورد علاقه روسیه هست به آخر نرسانده بود که خودش طرح یکپارچگی اوراسیا را مطرح نمود.

حالا اژدهای چین بدون در نظر گرفتن مسکو قادر به توسعه روابط به همراه هر کشوری می‌به همراهانجام گرفت بدون اینکه محدودیتی از نظر سازمانی یا ارگانی داشته به همراهانجام گرفت.

سازمان شانگهای فلج انجام گرفته هست و پکن هیچ فرمان و حکمی ندارد.

این حالت پکن در این مثال به نیکوی روشن هست و آن ایجاد مکانیسم مشاوره ۴ جانبه در مورد مسائل امنیتی به همراه حضور چین، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان می‌به همراهانجام گرفت.

اگر این مکانیسم در چارچوب سازمان شانگهای انجام می‌انجام گرفت منطقی‌تر بود به ویژه اینکه تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هست.

اما پکن راه خود را رفت و در برابر هر گونه ادعای مسکو می‌تواند جواب دهد که وضعیت سازمان شانگهای زیاد آشفته هست و قدرت توافق ندارد و چین به همراهید موضوع امنیت مرزهای خود را به همراه سین کیانگ و ناحیه خودمختار اویغورها حل و فصل نماید.

دمیدن در فرمت نامتناسب همکاری‌های چین و روسیه به همراه هزینه دیگر به همراهزیکنان، به همراهعث کاهش فعالیت چین نمی‌شود و امکان عملانجام مسکو را در روند رانجام گرفت پکن در آسیای مرکزی را نیز کم نمی‌کند.

تنها راه مؤثر می‌تواند رهبری فکری در نوشتن قانون به همراهزی در چارچوب نهادهای تعداد جانبه به همراهانجام گرفت که حداکثر حقوق و منافع ضعیفان را نسبت به چین و روسیه تضمین می‌کند.

به طور مثال اگر مسکو وقت دیپلمات‌ها و تیم مذاکره کننده خود را صرف بلوکه انجامن ایده ایجاد به همراهنک توسعه شانگهای نمی‌انجام تا بخواهد چین را کنترل کند وضعیت منافع ملی روسیه افزایش و بهتر بود.

تلاش برای محدود انجامن گسترش چین در اوراسیا به همراهید به همراه تدبیر انجام شود تا جاییکه ولادیمیر پوتین در نطق خود در نشست آستانه اقرار انجام که مسکو مرتکب اشتبه همراههات قبلی خود انجام گرفته هست.

منبع

مطلب «داده و ستانده» هند و پاکستان از عضویت در شانگهای در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.