قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی دربه همراهره اقدام بیمه‌ها که پول بیمه ای آقام را به خاطر سود در به همراهنک‌ها نگه می‌دارند و معوقات سلامت را نمی‌پرداخانومد و به همراهعث خواهد انجام گرفت خدمات رایگان به مصدومان تصادفی قطع شود، از عدم افزایش قیمت دارو رویداد داد.

به نقل قائم منطقه نیوز، بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی دربه همراهره اقدام بیمه‌ها که پول بیمه ای آقام را به خاطر سود در به همراهنک‌ها نگه می‌دارند و معوقات سلامت را نمی‌پرداخانومد و به همراهعث خواهد انجام گرفت خدمات رایگان به مصدومان تصادفی قطع شود، از عدم افزایش قیمت دارو رویداد داد.

ایرج حریرچی در نشست رویدادی نقل کردگوی وزارت بهداشت دربه همراهره نابسامانی ارز و تأثیر آن بر گرانی دارو اظهار داشت: آقام در این زمینه دچار نگرانی به همراهزار ارز نشوند و نیاز به تهیه زیاد داروی بیماری‌شان نیست چون دارو قرار نیست گران شود.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی ادامه داد: بر این اساس به همراه تأیید و ضمانت دکتر جهانگیری ــ به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی در حوزه دارو تغییر قیمت نخواهیم داشت.

نقل کردگوی وزارت بهداشت بیان داشت: بنابراین به همراه قول مسئولان دولت در حوزه قیمت دارو فعلاً تغییری رخ نخواهد یافت زیرا ارز لازم تأمین خواهد انجام گرفت.

حریرچی تصریح انجام: به صورت حتم شاید تخلفاتی در حوزه دارو و گرانی آن رخ دهد که از آقام هستدعا داریم گزارش‌های تخلفات گرانی دارو را به سامانه ۱۹۰ اعلام کنند.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی دربه همراهره تأسیس بیمه دندانپزشکی نیز توضیح داد: این طرح از سالهای گذشته مطرح بوده زیرا هزینه خدمات دندانپزشکی در کشور به دلیل ورود نانجامن بیمه‌های تجاری زیاد به همراهلهست و به همراهید برای تأسیس بیمه دندانپزشکی کار جدی صورت می‌ذیرفت که در این عرصه ورود انجامیم.

حریرچی دربه همراهره مشکلاتی که بیمه‌ها برای حوزه سلامت ایجاد می‌کنند، تصریح انجام: بیمه‌ها از آقام پول می‌گیرند ولی این پول‌ها را برای سود به همراهنکی نگه می‌دارند مثلاً بیمه ایران ۸۰۰ میلیارد پول معوقات حوزه سلامت را نمی‌پردازد و یا مصدومان تصادفات در گرفتن خدمات رایگان پزشکی دچار مشکل می‌شوند چون بیمه ایران معوقات خود را نمی‌پردازد.

نقل کردگوی وزارت بهداشت تصریح انجام: همچنین بیمه دیگری ابداًً ورشکست انجام گرفته هست و ۷۰ میلیارد به حوزه سلامت بدهکار هست و پرداخت نمی‌کند که زیان آن برای بیماران هست.

منبع

مطلب دارو گران نمی‌شود در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.