قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

اگر کسی به همراه این نیت به کارها و فعالیت های قرآنی ورود کند که غبه همراهر از روی آن معارف بزداید و دل ها و قلب ها و دیده ها را متوجه قرآن کند، این امری ممدوح و قابل ستایش هست.

به نقل رویدادگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) شبستان نوشت: ” خدمت به قرآن و معارف نورانی آن در هر سطحی که به همراهانجام گرفت مجاز هست. اگر کسی به همراه این نیت به کارها و فعالیت های قرآنی ورود کند که غبه همراهر از روی آن معارف بزداید و دل ها و قلب ها و دیده ها را متوجه قرآن کند، این امری ممدوح و قابل ستایش هست. حالا اگر کسی می خواهد به واسطه هنر و هستفاده از زیورها و طلا و آفریدن یک اثر هنری به واسطه اشیای به همراهارزش به این کار مبه همراهدرت کند دلیلی برای نفی وجود ندارد . بله می توانیم بگوییم که ورود این مبه همراهحث به همراهید به گونه ای به همراهانجام گرفت که ارزش و حرمت قرآن حفظ شود اما به صورت مصداقی قضاوت انجامن در این به همراهره کار دشواری هست.”

آنچه در ادامه می آید گفتگوی کوتاه ُسرویس قرآن و معارف رویدادگزاری شبستان به همراه حجت الاسلام فاکر میبدی، مدیر مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم در ارتبه همراهط به همراه حاشیه ها و جنجال های رونمایی از کشتی مطلای قرآنی در روزهای اخیر هست.

با هم به همراه رونمایی از کشتی مطلا که آیات قرآن بر روی آن نقش بسته بود شاهد اعتراض ها و نقدهایی نسبت به این رخداد بودیم و برخی اشاره به این داشتند که این حرکت نه به همراه شرع و سیره معصومین (ع) و نه به همراه عرف ما مطابقت دارد. می خوهستیم از جنابعالی دیدگاه تان را در این به همراهره جویا شوم؟

قضاوت و داوری انجامن دربه همراهره این نوع فعالیت ها کار ساده ای نیست. به صورت حتم به طور کلی کارهایی که بخواهد اصل قرآن را زیر سوال ببرد و مساله دار به همراهانجام گرفت و در بین عامه ایجاد شبهه و چالش کند مسلما نبه همراهید به این امور بهای زیادی داده شود و بر صدر نشانده شود اما از آن سو هم به این نکته توجه داشته به همراهشید که هر فعالیت قرآنی که به همراه دنبال شناخت قرآن و شناساندن معارف قرآنی در جامعه صورت می گیرد در هر وجه آن که ممکن هست ما تخصص لازم را در همه این حوزه ها و شاخه ها نداشته به همراهشیم قابل تایید هست.

موضع آیات و روایات در این به همراهره چگونه هست؟ برخی معتقدند که نبه همراهید آیات قرآن بر روی اجسام نوشته شود.

ما آیات و روایاتی نداریم ناظر به این که بخواهد دشوار گیری هایی در این به همراهره داشته به همراهانجام گرفت. تطبیق دادن آیات و روایات هم در این به همراهره کار ساده ای نیست، یعنی ممکن هست کسی به آیه یا روایتی هستناد کند اما آن تطبیق درست نبه همراهانجام گرفت. من مشخصا دربه همراهره آن چیزی که شما نظرخواهی می کنید نه تایید می کنم و نه به همراه آن مخالفتی دارم اما آن چیزی که می توانم بگویم این هست که خدمت به قرآن و معارف نورانی آن در هر سطحی که به همراهانجام گرفت مجاز هست. اگر کسی به همراه این نیت به کارها و فعالیت های قرآنی ورود کند که غبه همراهر از روی آن معارف بزداید و دل ها و قلب ها و دیده ها را متوجه قرآن کند، این امری ممدوح و قابل ستایش هست. حالا اگر کسی می خواهد به واسطه هنر و هستفاده از زیورها و طلا و آفریدن یک اثر هنری به واسطه اشیای به همراهارزش به این کار مبه همراهدرت کند دلیلی برای نفی وجود ندارد . بله می توانیم بگوییم که ورود این مبه همراهحث به همراهید به گونه ای به همراهانجام گرفت که ارزش و حرمت قرآن حفظ شود اما به صورت مصداقی قضاوت انجامن در این به همراهره کار دشواری هست.

منبع

مطلب دلیلی برای نفی قرآن مطلا وجود ندارد/ خدمت به قرآن در هر سطحی مجاز هست در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.