قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

مدیر کانون عالی به همراهخانومشستگان تامین اجتماعی به همراه اشاره به اینکه طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مستمری به همراهخانومشستگان به همراهید به همراه توجه به هزینه های خانومدگی اضافه شود، گفت: در حال پیگیری آن هستیم.

به نقل قائم منطقه نیوز، مدیر کانون عالی به همراهخانومشستگان تامین اجتماعی به همراه اشاره به اینکه طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مستمری به همراهخانومشستگان به همراهید به همراه توجه به هزینه های خانومدگی اضافه شود، گفت: در حال پیگیری آن هستیم.

علی اصغر بیات در مورد افزایش میزان مستمری سال ۹۷ افزود: دو ماده قانونی در این خصوص وجود دارد ماده ۴۱ و ۱۱۱ تامین اجتماعی که براساس آنها شورای عالی کار هر عددی را برای کارگران حداقل بگیر تصویب کند به دستمزد حداقل بگیران نیز اضافه می شود که این میزان در سال ۹۷ ، ۱۹.۵ درصد هست.

وی اظهار داشت: همچنین ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی این سازمان را مکلف انجامه که میزان تمامی مستمری های به همراهخانومشستگان، از کارافتادگان کلی و مجموع مستمری به همراهزماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک به همراهر کاهش نبه همراهانجام گرفت به همراه توجه به افزایش هزینه های خانومدگی به همراه تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

مدیر کانون عالی به همراهخانومشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید انجام: این افزایش مستمری به همراه پیگیریهای کانون عالی و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط وزیر کار به هیات وزیران ارسال می شود و هم اکنون در حال پیگیری و رایخانومی برای افزایش حقوق امسال به همراهخانومشستگان هستیم.

بیات به همراه اشاره به اینکه موضوع افزایش حقوق در حال حاضر سوال تعداد زیادی از به همراهخانومشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هست ، گفت: هر روز شاهد مراجعه تعداد زیادی از به همراهخانومشستگان به دفاتر کانون در هستانهای مختلف هستیم که در مورد افزایش حقوق خود سوال و درخوهست انجام میدهند به عنوان نماینده این قشر در جهت افزایش مستمریها تلاش و پیگیری های لازم را انجام دهیم.

وی تعداد به همراهخانومشستگان اصلی و تبعی سازمان را حدود ۶ میلیون نفر دانست و گفت: در حال حاضر حقوق به همراهخانومشستگان کفاف هزینه های خانومدگی آنها را نمی دهد و همین امر به همراهعث انجام گرفته به همراه مشکلات زیادی دست به گریبه همراهن شوند که امیدواریم حداقل بتوانیم به همراه پیگیریهای لازم گامی در جهت افزایش حقوق این افراد برداریم.

منبع

مطلب رایخانومی برای افزایش مستمری به همراهخانومشستگان در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.