قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

مدیر اداره‌ سلامت میانسالان وزارت بهداشت تاکید انجام: سکته‌ قلبی همچنان به عنوان اولین عامل مرگ و میر خانومان و آقاان میانسال ایرانی به شمار می‌آید.

به نقل قائم منطقه نیوز، مدیر اداره‌ سلامت میانسالان وزارت بهداشت تاکید انجام: سکته‌ قلبی
همچنان به عنوان اولین عامل مرگ و میر خانومان و آقاان میانسال ایرانی به شمار
می‌آید.

دکتر مطهره علامه در دومین روز از نشست کشوری مدیران
سلامت، جمعیت و خانواده در تبریز اظهار انجام: طبق بررسی های حاصل از تغییرات
جمعیتی میانسالان، ۳۷  میلیون نفر از جمعیت کشور را گروه سنی ۳۰ تا ۷۰
تشکیل می‌دهند.  

وی افزود: نیمی از جمعیت کشور را گروه به همراهلای ۶۰
سال تشکیل می‌دهند و به همراه توجه به افزایش امید به خانومدگی در کشور ما به همراهید
خدمات ارائه انجام گرفته به میانسالان به همراهلای ۶۰ سال، به همراه کیفیت یکسانی و همانطور که
به میانسالان ۳۰ الی ۶۰ سال ارائه می‌شود، ارائه شود.  

وی افزود:
پیک دوم سرطان پستان در ایران در به همراهنوان در ایران در ۷۰ سالگی اتفاق
می‌افتد و همچنین سرطان کولورکتال نیز از سرطان‌هایی هست که غربه همراهلگری آن در
میانسالان ۵۰ الی ۷۰ سال به همراهید انجام شود.

علامه بیان انجام: سکته
قلبی به عنوان اولین عامل مرگ و میر، ۱۷ درصد از مرگ و میر را در به همراهنوان و
۲۱ درصد مرگ و میر در آقاان را شامل می‌شود.

وی به همراه بیان اینکه خدمات
سلامت آقاان در سیستم سلامت ما کمرنگ هست، گفت: سرطان دومین علت مرگ در
گروه ۳۰ تا ۷۰ سال هست و سرطان معده، ریه و برونژ جزو سرطان‌های غیر قابل
مداخله و سرطان سینه جزو سرطان‌های قابل مداخله به شمار می‌آیند. سرطان
پستان اولین و سرطان دهانه رحم دهمین سرطانی هست که به همراهنوان را از پا
درمی‌آورد.

وی به همراه اشاره به اهداف خدمات ادغام یافته نوین سلامت
میانسالان گفت: افزایش امید به خانومدگی سالم در میانسالان و سالمندان، کاهش
میزان مرگ و میر به میزان ۱۰ درصد تا پایان پلن ششم توسعه و افزایش کیفی
خدمات سلامت سالمندی از جمله‌ این اهداف به شمار می‌آیند.  

علامه
خاطرنشان انجام: تمرکز اصلی به همراهید بر میانه‌ کار جمعیت و پوشش گروه سنی ۴۰ سال
و به همراه خطر سنجی سرطان‌ها و بیماری‌های قلبی و عروقی و یائستگی به همراهانجام گرفت.  

دومین روز از نشست کشوری مدیران سلامت، جمعیت و خانواده به میزبه همراهنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و در هتل پارس برگزار انجام گرفت.

منبع

مطلب سکته قلبی؛ اولین عامل مرگ ایرانی های میانسال در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.