قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت بر ضرورت تعلیم تدریجی خودمراقبتی به کودکان تاکید انجام.

به نقل قائم منطقه نیوز، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت بر ضرورت تعلیم تدریجی خودمراقبتی به کودکان تاکید انجام.

دکتر
محمد اسماعیل مطلق در دومین روز از نشست کشوری مدیران سلامت جمعیت،
خانواده و مدارس در تبریز اظهار انجام: به همراه توجه به اتفاقات اخیر در پارس آبه همراهد
و پایتخت و مورد خشونت و تعارض قرار گرفتن کودکان، جای خالی تعلیم خود
مراقبتی به کودکان در دوران کودکی و بلوغ به همراهید پر شود.

وی افزود: اگر سواد سلامت آقام به همراهلا رود، آقام به آسودهی می‌توانند حق خود را مطالبه و پیگیری کنند.

وی
به همراه اشاره به رسالت دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت:
بر اساس سیهست‌های سند ششم توسعه و تدابیر مقام معظم رهبری، تلاش‌ها در
رهستای افزایش جمعیت و پویایی در بین افراد جامعه هست.

مطلق تاکید
انجام: میزان به همراهروری به همراهید به ۲.۱ برسد و همچنین توجه به سلامت مادر، کودک و
امید به خانومدگی نیز از مواردی هستند که به همراهید مورد توجه قرار گیرند.

وی
افزود: دسترسی به آمار کاهش مرگ مادر به همراهردار به زیر ۱۵ درصد آسان نبوده و
از این رو تعلیم‌های قبل، حین و بعد ازدواج و به همراهرداری به همراهید به موقع انجام
شوند.

منبع

مطلب ضرورت تعلیم تدریجی خودمراقبتی به کودکان در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.