قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

گروه اجتماعی: مدیرکل بهزیستی خوزستان بیان انجام: بهزیستی در سه حوزه اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری فعالیت دارد و تنها برخی خدمات بهزیستی قابل مشاهده هستند و حدود ۹۰ درصد از خدمات بهزیستی دیده نمی‌شود.

به نقل رویدادگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خوزستان، غلامرضا صدیق‌راد مدیرکل بهزیستی خوزستان در جلسه شورای اداری بهزیستی
خوزستان که امروز یکشنبه ۲۵ تیرماه در اهواز برگزار انجام گرفت، اظهار انجام:
‌بهزیستی در سه حوزه اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری فعالیت دارد و


تنها برخی خدمات بهزیستی قابل مشاهده هستند و حدود ۹۰ درصد از خدمات بهزیستی دیده نمی‌شود.


وی تصریح انجام: در
حوزه پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در سال گذشته ۲ طرح پیشگیری
از تنبلی چشم در خوزستان روی حدود ۹۵ درصد جامعه دنبال مدنظر این طرح اجرا
انجام گرفت؛ همچنین در حال انجام طرحی در بحث غربه همراهلگری ناشنوایان در هستان هستیم.


مدیرکل بهزیستی
خوزستان به همراه اشاره به دیگر طرح‌ها و پلن‌های این اداره‌کل در حوزه
پیشگیری، عنوان انجام:‌ به همراه همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در
حال اجرای طرحی در زمینه پیشگیری از بیماری‌های تیروئید هستیم؛ همچنین در
بخش بیماری‌های ژنتیک طرحی در خوزستان آغاز انجام گرفت که اکنون به کل کشور گسترش
یافته هست.


صدیق‌راد بیان انجام:
در حوزه اجتماعی تنها در یک دفتر حدود ۳۳ هزار خانوار را تحت پوشش داریم؛
در حالی که در مجموع ۲۰ درصد از جمعیت تحت پوشش بهزیستی کشور در خوزستان
هستند. پس از هستان خوزستان، خراسان رضوی به همراه پوشش ۱۱ هزار خانوار و هستان
پایتخت به همراه پوشش ۱۰ هزار خانوار به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از نظر تعداد
خانوارهای تحت پوشش در این حوزه دارا هستند. بنابراین یک شکاف و فاصله ۲۰
هزار خانواری بین خوزستان و هستان پس از آن، اخانومظر تعداد خانوارهای تحت
پوشش وجود دارد.


وی ادامه داد:


حدود ۲ هزار نفر در
این ۳۳ هزار خانوار، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست هستند؛ همچنین در حوزه
توانبخشی حدود ۸۵ هزار نفر را تحت پوشش داریم که به همراهزهم خوزستان رتبه‌ اول
را در این حوزه در سطح کشور دارد.


مدیرکل بهزیستی
خوزستان افزود:‌ در واقع از هر پنج مددجوی بهزیستی در کشور یک نفر در
خوزستان هست که رقمی زیاد بزرگ محسوب می‌شود و تا حدودی عوامل بروز این
وضعیت ناشی از مسائل جنگ تحمیلی هست.


وی افزود: یک هزار
مهد کودک در سطح هستان به همراه مدیریت بهزیستی اداره می‌شوند و مستمری زیاد از سه
هزار دانشجو نیز توسط این اداره‌کل پرداخت و پوشش داده می‌شود.


صدیق‌راد اظهار انجام:
به همراه وجود این‌که ۳۴ دستگاه اجرایی در بحث اعتیاد مسئولیت‌هایی دارند اما
همواره در جلسات به همراه موضوع اعتیاد، وظیفه سازمان بهزیستی پررنگ جلوه داده
می‌شود.


وی ادامه داد:


اعتبه همراهرات بهزیستی در
بحث اعتیاد از محل مواد ۱۵،۱۶ و ۴۲ هست. ماده ۱۵ مربوطه به معتادانی هست که
داوطلبه همراهنه مراجعه می‌کنند که در این حوزه ‌۹۶ مرکز و کمپ ترک اعتیاد در
خوزستان داریم و به همین تعداد نیز مرکز درمان سرپایی اعتیاد فعالیت دارند.
ماده ۱۶ نیز مخصوص معتادان متجاهر هست که در خوزستان مرکز معتادان متجاهر
نداریم. ماده ۴۲ نیز مربوط به معتادان مجرم هست که یک مرکز معتادان مجرم
توسط اداره‌کل خانومدان‌های خوزستان اداره می‌شود و فعال هست.


مدیرکل بهزیستی
خوزستان به همراه اشاره به ضعف تملک دارایی‌های این اداره‌کل گفت: به همراه توجه به
فرسوده بودن زیادی از ادارات منطقهستانی بهزیستی از نظر لجیستیکی و اداری
پیشنهاد می‌شود در صورت امکان از فرمانداران خوهسته شود ادارات منطقهستانی
بهزیستی را در بحث اعتبه همراهرات تملک دارایی‌ها ببینند. 

منبع

مطلب عملانجام بهزیستی خوزستان در حوزه‌های اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.