قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

اینکه رسانه بی بی سی – که بودجه اش هر ساله از سوی دستگاه ملکه انگلستان تصویب میشود – اینطور به همراه شوق و ذوق کودکانه، آستین ها را به همراهلا زده و به صحنه آرایی و شعله افزایی برای ضریب دادن به این اعتراضات اشتغال پیدا انجامه، خود جای تعجب دارد؛ چون معمولا از رسانه هایی نظیر بی بی سی، این حجم از ناشکیبه همراهیی در پیگیریِ سیهست هایِ ذاتا خصمانه را نه ابداً، بلکه کاهش سراغ داشته ایم. معمولا این رسانه، به همراه تشبث به اصل «یکی به نعل و یکی به میخ» خود را مجموعه ای حرفه ای که رسالتش صرفا انتقال محتوا بدون هیچ گونه پیش داوری هست، به مخاطبین پای ثابت خود شناسانده؛ اما در این میان یک چیز تغییر نانجامه؛ آن هم ذات همراه به همراه کید و خصم و دغل به همراهزی بی بی سی هست.

حافظه تاریخی ملت ایران هیچ گاه از بی بی سی خاطره خوشی نداشته. بی بی سی، همان رسانه ای هست که شصت و چهار سال پیش، گام به گام به همراه سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی ایالات متحده و بریتانیا، حرکت و نقش بی بدیل و انکارناپذیری در سقوط دولت قانونی محمد مصدق ایفا انجام.

اگرچه «صادق صادق نژاد» معروف به «صادق صبه همراه» مدیر سابق بخش بی بی سی فارسی، روزی در پلن­ ای به معقولت هفتادمین سالگرد افتتاح بی بی سی، موضوع دخالت انگلیس و رسانه دولتی آن در کودتای ۲۸ آقااد را منکر انجام گرفته بود اما بعدها مشخص انجام گرفت که ادعای صبه همراه غلط بوده؛ چراکه این رسانه متبوع بریتانیا، به دخالت و طرحی ریزی کودتا اعتراف انجام و مشخص انجام گرفت پرده آخر نمایش همگامی بی بی سی فارسی به همراه دولت بریتانیا علیه ملی انجام گرفتن نفت در ایران، در همکاری مستقیم این شبکه در کودتای ۲۸ آقااد ۱۳۳۲ و سرنگونی حکومت مصدق تبلور یافت.

چرا راه دور برویم؛ همین هشت سال پیش، انتخابه همراهت دهمین دوره ریهست جمهوری! چه کسی هست که نقش بنگاه رویدادپراکنی بی بی سی در پوشش رسانه ای گسترده از بحران آفرینی ها وغوغاسالاری های هواداران و هوادارنماهای موسوی و کروبی در ایام پس از انتخابه همراهت را مورد تردید قرار دهد؟ بی بی سی فارسی حتی تعداد ماه پیش از خرداد ۸۸، برای نخستین به همراهر از بخش تصویری خود رونمایی انجام. بخش های تصویری بی بی سی فارسی که برای پوشش اخبه همراهر انتخابه همراهت، ۲۴ تایمه فعالیت می انجام، در طول ۸ ماه اردوکشیِ یارانِ جنبش به اصطلاح سبز، همچون بنزینی آتش فتنه انگیزی ها را شعله ور ساخت.

به همراه همه آن فتنه انگیزی ها، آقام در روز ۹ دی ماه سال ۸۸ به همراه حضور در خیابه همراهن ها، به همه قانون گریزی ها و قانون شکنی ها فرمان ایست دادند و آب گل آلود را از دست رسانه های متخاصمی مانند بی بی سی خارج انجامند. به همراه این وجود اما هیچ گاه در سیهست های کلان رسانه بی بی سی نسبت به نظام جمهوری اسلامی تغییری به وجود نیامد. هر تعداد ممکن هست این رسانه در برهه هایی، از یک جریان خاص حمایت انجامه به همراهانجام گرفت – چنانکه در انتخابه همراهت ریهست جمهوری و مجلس اخیر هم شاهد آن بودیم – اما آنچه در کلان ماجرا برای این رسانه دستورالعمل انجام گرفته، ایجاد بحران آفرینی های کاذب برای ضربه زدن به ساختار نظام اسلامی هست.

از روز پنجشنبه که اعتراضات آقامی آغاز انجام گرفته، بی بی سی به همراه فعال انجامن همه خرده رسانه های متبوع خود به خصوص کانال تلگرامی، پوشش وسیعی در این به همراهره داشته هست. کانال تلگرامی بی بی سی حتی از حاضران در تظاهرات درخوهست انجامه که ویدیوها و تصویر ها خود را به همراه ذکر نام منطقه برای این رسانه ارسال کنند. این فراخوان طوری بود که تعداد ویدیوها و تصویر ها کانال بی بی سی ظرف سه روز گذشته را از صدها عدد فراتر برد.

آنچه مبرهن هست، کینه رسانه هایی مانند بی بی سی به عنوان دنبه همراهله روهای سیهست های هستعماری بریتانیا نسبت به کشورهای مستقل نظیر جمهوری اسلامی ایران هست. حالا در این میان، هر مستمسکی که بتواند این هستقلال گرایی و وابسته نبودن را مخدوش سازد، به کار خواهد آمد. اینجهست که می توانیم به فلسفه و چرایی تندانجامن فضای این روزهای کشور از سوی بی بی سی پی ببریم.

بی بی سی که سال ۸۸ نتوانست به همراه تندانجامن فضای سیاسی و قطبی انجامن جریانات آقامی، هیچ گونه طرفی ببندد، این روزها قصد دارد به همراه رادیکالیزه انجامن مطالبه همراهت آقامی در حوزه اقتصاد، ماهی خودش را از آب گل آلود بگیرد.

منبع: مهر

منبع

مطلب ماهی گرفتن «بی بی سی» از آب گل آلود اعتراضات آقامی/ راهی که به ترکستان هست! در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.