قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

به نقل قائم منطقه نیوز، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست هستانداران در وزارت کشور در مورد تغییر تعرفه خودرو‌های وارداتی، اظهار انجام: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر صادر شود، قانونی هست، ولی تغییر در نظام تعرفه گمرکی به همراه توجه به به همراهزتاب‌هایی که خواهد داشت فقط به همراه رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست؛ بنابراین همان مصوبه همراهت هیات وزیران ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رای دیوان اکنون جاری انجام گرفته هست؟ گفت: هنوز چیزی به ما در این زمینه ابلاغ نانجام گرفته هست و ما از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رای قرار گرفته‌ایم، اما رسما چیزی به ما ابلاغ نانجام گرفته هست.

شریعتمداری افزود: مصوبه همراهت هیات وزیران به همراه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر هست، اما هنوز رسما چیزی دریافت نانجامیم؛ بنابراین مصوبه هیات وزیران هنوز تغییری نانجامه و تغییری در تعرفه‌ها اعمال نانجامه‌ایم.

منبع

مطلب مصوبه تعرفه واردات خودرو تغییر نانجامه در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.