قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.


نهم دی ماه نمایش حماسه ای دیگر از ملت فهیم
وهمیشه در صحنه ایران بود که به دوستان امید داد ودشمنان را مایوس وسر شکسته کرد.

 ملت ایران در پرونده خود کار حماسی زیاد
دارد ولی حماسه یوم الله نهم دی ماه یک فرق اساسی با دیگر ایام وحماسه ها داشت چون
حضور در این حماسه نیاز به بصیرت بالا داشت که شکر خدا ملت ایران در این امتحان نیز
سربلند بیرون آمد، ونشان داد که ملتی با بصیرت وهوشمند است لذا می شود گفت روز نهم
دی ماه روز بصیرت بود .وعلت ان هم وجود بعضی خواص وروحانیون خود فروخته در این فتنه
باعث شده بود خیلی از افراد واقعیت وحق را نتوانند تشخیص بدهند ،تا انجا که حتی بعضی
افراد نا خواسته وارد دسته های اختشاش گر شده بودند .علت اینکه نام فتنه  براین آشوب واختشاش گذاشته شد ، نیز همین موضوع بود در
فتنه دوست ودشمن  تشخیص داده نمیشود، همانطور
که مقام معظم رهبری (مدظله) در این باره می فرمایند:(فتنه معنایش این است که یک عده
بیایند با ظاهر دوست وباطن دشمن وارد میدان شوند فضا را غبار آلود کنند،در این فضای
غبارآلود،دشمن صریح بتواند وارد میدان نبرد شود)

 اما توهین به عکس بنیانگذار انقلاب حضرت
امام خمینی(ره)وهتک حرمت عاشورا چهره واقعی فتنه گران را به مردم نمایان کردوباعث حرکت
خود جوش ملت ایران شد وبرگ زرین دیگری به پرونده انقلاب اضافه گردیدامام خامنه ای(مدظله)
در این مورد می فرمایند:(مردم مادر مقابله ی با فتنه ،خودشان به پا خواستند.نهم دی
ماه در سرتا سر کشور مشت محکمی به دهان فتنه گران زد.این کار را خود مردم کردند .این
حرکت یک حرکت خود جوش بود،این خیلی معنا دارد،این نشانه این است که این مردم بیدارند
وهوشیارند)

 اما فتنه ۱۳۸۸با تمام تلخیها وزشتیهایش
یک درس بزرگ به ما داشت،که به ما گوشزد می کند همیشه وهمه جا هوشیار وبیدار باشیم و به
دقت مواظب حرکات دشمنان و قدرت طلبان دوست نما باشیم .همانطور که امام خامنه ای (مدظله)می فرمایند:(فتنه
گر ودشمن همیشه هست .امروز یک دشمن است ،فردا یک دشمن دیگر است پس فردا یک کس دیگر
است یک جور دیگر است .یک ملت وقتی بیدار بود ،آگاه بود،عازم بود،ایمان خودش راحفظ کرد،زنده
بود،رویش داشت با همه این معارضه ها با آسانی که روز بروز آسانتر هم خواهد شد ایستادگی
می کند. دست وپنجه نرم می کند برهمه این معارضه ها هم فایق می آید) .

 

 

مطلب نهم دی ماه (یوم الله بصیرت) ملت سرافرازایران اسلامی در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.

نظرات بسته شده است.