قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

به نقل قائم منطقه نیوز، پاسخ توئیتری مدیر تلگرام به درخوهست آذری جهرمی: دعوت به خشونت براساس قوانین تلگرام ممنوع هست؛ در صورت تایید، کانال مورد نظر فارغ از تعداد اعضا یا گرایش سیاسی مسدود خواهد انجام گرفت

 پاسخ تلگرام به درخوهست وزیر ارتبه همراهطات

منبع

مطلب پاسخ تلگرام به درخوهست وزیر ارتبه همراهطات در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.