قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

مدیر پلیس پایتخت از اجرای مرحله دیگری از طرح برخورد به همراه قاچاقچیان و خرده‌فروشان موادمخدر در ناحیه شوش و مولوی رویداد داد و گفت: در این طرح ۸۲۰ معتاد خیابه همراهنی ساماندهی، ۲۵۵ خرده‌فروش دستگیر و ۳ به همراهند بزرگ قاچاق موادمخدر منهدم انجام گرفت.

 به نقل قائم منطقه نیوز، مدیر پلیس پایتخت از اجرای مرحله دیگری از طرح
برخورد به همراه قاچاقچیان و خرده‌فروشان موادمخدر در ناحیه شوش و مولوی رویداد داد و
گفت: در این طرح ۸۲۰ معتاد خیابه همراهنی ساماندهی، ۲۵۵ خرده‌فروش دستگیر و ۳
به همراهند بزرگ قاچاق موادمخدر منهدم انجام گرفت.

 سردار حسین رحیمی در حاشیه طرح
دستگیری خرده‌فروشان و قاچاقچیان موادمخدر و ساماندهی معتادان در ناحیه
شوش و مولوی اظهار انجام: در این مرحله از طرح برخورد به همراه قاچاقچیان و
خرده‌فروشان مواد مخدر که از شب گذشته در محدوده شوش، مولوی و ناحیه ۱۲ منطقه
پایتخت به اجرا درآمد، همکاران ما در پلیس مبه همراهرزه به همراه موادمخدر موفق انجام گرفتند ۳
به همراهند بزرگ و مطرح موادمخدر را مورد ضربه خود قرار دهند.

مدیر پلیس
پایتخت به همراه بیان اینکه در این عملیات ۸ نفر از اعضای این به همراهندها دستگیر انجام گرفتند
افزود: ماموران پلیس موفق انجام گرفتند ضمن انهدام این به همراهند، زیاد از ۸۷۰ کیلوگرم
انواع موامخدر را که متاسفانه افزایشین آن از نوع ماده مخدر «هروئین» بود
کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: همچنین در رهستای اجرای این مرحله از
طرح برخورد به همراه خرده فروشان موادمخدر، ۲۵۵ خرده‌فروش حلقه رابط بین
قاچاقچیان موادمخدر و معتادان بودند شناسایی و دستگیر انجام گرفتند.

رحیمی
به همراه اعلام رویداد جمع‌آوری ۸۲۰ معتاد خیابه همراهنی و متجاهر به منظور ساماندهی این
افراد در پاسخ به انتقادات رویدادنگاران درخصوص چرایی عدم پای کارآمدن
دستگاه‌های مسئول دیگر و رها انجام گرفتن این معتادان پس از تحویل به مراکز نگهداری
گفت: وظیفه پلیس و نیروی انتظامی جمع‌آوری و تحویل معتادان به مراکز
به همراهزپروری هست و امیدواریم عزیزان بهزیستی و وزارت بهداشت به صورت جدی‌تر به
این مسائل رسیدگی کنند.

مدیر پلیس پایتخت به همراه بیان اینکه کمپ‌های
پایتخت ظرفیت نگهداری زیاد از ۱۰ هزار نفر را دارا هستند خاطرنشان انجام:
همکاران ما پس از جمع آوری این معتادان از سطح منطقه، آن‌ها را به ماموران
بدرقه این مراکز تحویل می‌دهند و ما به صورت مستمر وظایف خودمان را در این
بخش انجام خواهیم داد.

منبع

مطلب پاکسازی «شوش» و «مولوی» از معتادان در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.