قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

به نقل قائم منطقه نیوز، به گرازش از شورای عالی انقلاب فرهنگی، کتاب به همراهنکداری اسلامی توسط شورای تخصصی تغییر و ارتقاء علوم انسانی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» منتشر انجام گرفت.

این کتاب که توسط مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمد نقی نظرپور، حجت الاسلام و المسلمین سید عبه همراهس موسویان و ایوب خزائی نگاشته انجام گرفته در زمستان ۱۳۹۶ در ۱۱ فصل و ۳۶۷ صفحه به زیور طبع آرهسته انجام گرفته هست.

در بخشی از مقدمه این کتاب چنین آمده هست: «مبحث به همراهنکداری اسلامی در اقتصاد اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. رانجام گرفت چشمگیر این الگو از به همراهنکداری در دهه‌های گذشته بر اعتبه همراهر مبه همراهحث این حوزه افزوده هست.

اجرای درست و دقیق ضوابط اسلامی در قالب این شیوه از به همراهنکداری می‌تواند علاوه بر آشکار ساختن بخشی از چهره واقعی نظام اقتصادی اسلام در عرصه معاملات، ابزاری برای حفظ جامعه از آسیب‌های مادی و معنوی معاملات ربوی، و نیز بستری معقول برای دسترسی جامعه به تعالی، از رهگذر تحقق اهداف بلند این نظام قلمداد شود».

عنوان فصول این کتاب به شرح زیرهست :

مروری بر تاریخ تغییرات، جایگاه و معاملات به همراهنکداری متعارف، پول ربه همراه و بهره، مروی بر تاریخ پیدایش، تغییرات و ساختار به همراهنکداری اسلامی، اصول و مبه همراهنی به همراهنکداری اسلامی، تفاوت‌های اساسی به همراهنکداری اسلامی به همراه به همراهنکداری متعارف، به همراهنکداری بدون ربه همراهی ایران، شیوه‌های جدید اعطای تسهیلات، جریمه و خسارت تاخیر تادیه، جایگاه نظارت و شورای فقهی در به همراهنک مرکزی، به همراهنک مرکزی و سیهست‌های پولی و آسیب شناسی نظام به همراهنکی ایران.

منبع

مطلب کتاب به همراهنکداری اسلامی منتشر انجام گرفت در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.