قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

به نقل قائم منطقه نیوز، مدیر فراکسیون گردشگری مجلس گفت: مجلس موضوع تصویب وزارت گردشگری را در سال ۹۷ جزو اولویت های خود قرار می دهد.

 جبه همراهر کوچکی‌نژاد امروز (۳ اسفند) در نشست رویدادی یازدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری کشور که در کرمانشاه در حال برگزاری هست، به همراه بیان اینکه مجلس شورای اسلامی درحوزه گردشگری تعداد بحث را بصورت جدی در دستورکار خود قرار داده هست، اظهارانجام: یکی از این مبه همراهحث موضوع تشکیل وزارت گردشگری هست که یک فوریت آن به تصویب رسیده و یک کمیسیون ویژه برای آن شکل گرفت.

وی ادامه داد: هرتعداد مخالفت هایی برای این موضوع وجود دارد، اما یکی از اولویت های مجلس در سال ۹۷ خواهد بود.

مدیر فراکسیون گردشگری مجلس به همراه انتقاد از عدم ثبه همراهت مدیریتی در سازمان میراث فرهنگی کشور، افزود: مجلس به دنبه همراهل ثبه همراهت مدیریتی در بخش گردشگری کشور هست، زیرا در ۱۰ سال آینده اقتصاد دنیا به صنعت گردشگری متکی خواهد انجام گرفت و بی ثبه همراهتی مدیرتی در این حوزه برای ایران که کشوری دارای جاذبه های گردشگری هست می تواند آسیب زا به همراهانجام گرفت.

وی همچنین به موضوع بیمه راهنمایان گردشگری اشاره انجام و گفت: از دولت خوهسته ایم طرح ساماندهی بیمه مشاغل را برای سال ۹۷ به محلس تقدیم کند که به همراهتوجه به اینکه تعداد راهنمایان گردشگری کشور حدود ۸۰۰۰ نفر هست و جمعیت محدودی را شامل می شوند، تلاش خواهیم انجام بیمه آنان را تصویب کنیم.

کوچکی نژاد به همراهبیان اینکه تصمیماتی که در حوزه گردشگری کشور نیز گرفته می شود پراکنده هست و به تشکل های فعال این حوزه آسیب می خانومد، تصریح انجام: سازمان میراث فرهنگی کشور به همراهید هرچه سریعتر سند راهبردی گردشگری کشور را تهیه کند تا این امور حل شوند.

وی همچنین خاطرنشان انجام: امروز مجلس، دولت و همه ارکان نظام پذیرفته اند در بخش اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال،”گردشگری” یک بحث جدی هست که به همراهیدبه آن توجه ویژه ای انجام.

مدیر فراکسیون گردشگری مجلس تاکید انجام: مجلس درحوزه قانونگذاری و دولت در زمینه اجرا به همراهیدموانع را از پیش پای تشکل های گردشگری بردارند، زیرا آنها این ظرفیت را دارند که گردشگری ایران را به یک نقطه مطلوب برسانند.

وی همچنین برلزوم بروز رسانی تعلیم راهنمایان گردشگری کشور تاکید انجام و افزود: علاوه براین به همراهید اطلاعات آنان در خصوص ظرفیت های گردشگری کشور تکمیل به همراهانجام گرفت تا راویان نیکوی به همراهشند.

منبع

مطلب گردشگری ایران ثبه همراهت مدیریتی ندارد در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.