قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

ادامه مطلب
ادامه مطلب
گوشه ای از صحبت های حسین شهبازنیا نماینده جنبش عدالتخواه در دیدار دانشجویی با مقام معظم رهبری سال ۹۴ ایشان در ابتدای سخنان خود اشاره به زمینه های فساد که در مقابل عدالت اشاره میکند که مورد اول بحث مدیریت شهری است در طول یک دههٔ گذشته، درآمد شهرداری‌ها با سرعت افسارگسیخته‌ای رشد یافته تا آنجا که بودجهٔ شهرداری تهران، با رقم نجومی ۱۷ هزار میلیارد تومان به بودجهٔ عمرانی کل کشور نزدیک شده است. قدرت برخاسته از این درآمدها تا آنجاست که با کمی اغراق، مدیریت شهری کشور را می‌توان به‌عنوان قوهٔ غیررسمیِ جدید در کنار قوای رسمی ِ ۳ گانهٔ کشور ...